Ga naar hoofdinhoud

SEW Grossgetriebewerk komt op toeren

Eind 2009 nam SEW-Euro-drive een nieuwe fabriek voor de productie en mon-tage van grote industriële tandwielkasten in gebruik. In 2010 is de productie geopti-maliseerd en dit jaar vindt verdere opschaling plaats. De redactie nam een kijkje in het Grossgetriebewerk Bruchsal, zoals de fabriek officieel heet, en was onder de indruk van zowel de tand-wielkasten als de efficiency waarmee deze grote jongens worden gebouwd en gemonteerd.

Tot nu toe bouwde SEW-Eurodrive voornamelijk motorreductoren, aandrij-vingen waarin elektromotor en reductor steeds een kant en klare combinatie vormen. Thans bouwt men ook grote tandwielkasten die met of zonder elektromotor worden uitgeleverd. Met deze uitbreiding op het leverings-programma wil SEW-Eurodrive zich profileren als systeemaanbieder. Tevens doet het met de nieuwe fabriek een aanval op de gevestigde orde die alleen grote tandwielkasten bouwt.

Van oudsher heeft de onderneming een sterke positie in de intralogistieke markt, het intern transport. Het bedrijf heeft talloze motorreductoren geleverd voor hangbanen, rollenbanen, sorteer- en distributiesystemen en ander intern transport materiaal. De logistiek is ook voor de nieuwe fabriek een belangrijke doelgroep, zij het dat het nu vooral om extralogistiek gaat: transportsystemen in de open lucht of onder de grond. Te denken valt aan de mijnbouw, transportinstallaties op haventerreinen en dergelijke.

Strategische fabriek
Logistiek heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de opzet en bouw van de fabriek. De onderneming heeft meer dan 100 miljoen euro in de nieuwe fabriek geïnvesteerd. De bouw van de nieuwe fabriek begon in juni 2008, vóór de economische crisis uitbrak. Tijdens die crisis is gewoon doorge-bouwd. Hierdoor heeft SEW-Eurodrive nu capaciteit om de aantrekkende markt te bedienen.

In oktober 2009 kon het bedrijf starten met de montage van complete tandwielkasten. In 2010 werd het productieprogramma verder gecomple-teerd en is begonnen met optimalisering van de productie. Het jaar 2011 staat in het teken van verdere opschaling, onder meer door de installatie van nieuwe machines.

Het Grossgetriebewerk is vanaf het begin uitdrukkelijk bedoeld als uitbrei-ding op de bestaande productiecapaciteit. Door de productie voor grote tandwielkasten op één locatie te concentreren, kon het bedrijf elders capaciteit vrijmaken voor de productie van servomotorreductoren en de Movigear mechatronische aandrijvingen. En nu de markt aantrekt, heeft men die capaciteit hard nodig.

Na uitleg over de logistiek en later bij de bezichtiging van de fabriek kunnen we SEW-Eurodrive alleen maar feliciteren met de logistiek. Zowel op fa-brieksniveau (organisatie, workflow, materiaalstromen) als op werkplek-niveau (inrichting van de werkplek, instructiemiddelen, toevoer van onderdelen) is zichtbaar goed nagedacht over optimalisatie van het productieproces en verkorting van de doorlooptijd.

Het volledig artikel vindt u in het juli/augustus-nummer van Aandrijftechniek

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven