Ga naar hoofdinhoud

Schaeffler continueert succesvolle koers

Schaeffler AG zet haar succesvolle koers ook in het derde kwartaal 2011 voort. Op basis van de zeer goede omzetontwikkeling in de eerste negen maanden rekent de onderneming erop, de vastgestelde jaardoelstellingen zeker te halen. Schaeffler AG stuurt voor 2011 aan op een omzetstijging van meer dan 10% evenals een EBIT-marge van meer dan 13%.

Volgens Dr. Jürgen M. Geißinger, CEO van Schaeffler AG, ontwikkelt de business zich verder goed. “Opnieuw konden wij de omzet- en resultaatcijfers ten opzichte van vorig jaar duidelijk overtreffen, evenals in de voorgaande kwartalen, droegen alle regio’s en bedrijfssectoren bij tot deze ontwikkeling. De omzetstijging in onze beide takken – Automotive en Industrie – lag daarbij duidelijk boven de overeenkomstige marktgroei van het derde kwartaal.“

De omzet van Schaeffler AG steeg in de eerste negen maanden met 15% tot circa 8,1 miljard euro. De regio Europa (zonder Duitsland) kon met 18% de hoogste omzetgroei noteren, gevolgd door Azië met 16% en Duitsland met 14%. Betreffende de sector Automotive steeg de omzet met 15% tot 5,4 miljard euro. De sector Industrie overtrof met een groei van 19% tot circa 2,6 miljard euro het hoge omzetniveau ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar duidelijk. Daarbij werden in het bijzonder de branches productiemachines en aandrijftechniek evenals het Aftermarket-Business verder uitgebreid.

In vergelijking met vorig jaar is het operatieve resultaat (EBIT) in de eerste negen maanden van 2011 met 19% tot 1,3 miljard euro gestegen. Het omzetrendement – gemeten op EBIT – verhoogde zich overeenkomstig tot 16,7% ten opzichte van 16,2% vorig jaar. Het concernresultaat verbeterde zich in de eerste negen maanden van 2011 met 856 miljoen euro tot 743 miljoen euro. Dit is inclusief een evenredig resultaat uit het aandeel Continental AG ter hoogte van 229 miljoen euro.

De Free Cash Flow bedroeg in de eerste negen maanden van 2011 229 miljoen euro ten opzichte van 526 miljoen euro gedurende dezelfde periode vorig jaar. De daling was voornamelijk het gevolg van het door de uitbreiding van het bedrijfsvolume gestegen working capital evenals van de stijging van de investeringen. De investeringen bedroegen 524 miljoen euro en lagen daarmee duidelijk boven de waarde van 202 miljoen euro vorig jaar.
“Onze investeringen liggen zoals gepland binnen het gestelde doel van 6% tot 8% van de omzet. Ondanks de stijgende behoefte aan investeringen konden wij in de eerste negen maanden onze Free Cash Flow successievelijk verbeteren. Dit onderstreept de blijvende hoge draagkracht van de Schaeffler Groep“, aldus Klaus Rosenfeld, CFO van Schaeffler AG.

Door de nu volledig ingevoerde herfinanciering van maart 2011 steeg de nettoschuld tot het einde van het derde kwartaal tot circa 7,1 miljard euro. De schuldverhouding – berekend als nettoschuld in verhouding tot EBITDA van de laatste twaalf maanden – lag op 3,1.
Tot het einde van het derde kwartaal waren wereldwijd circa 73.000 medewerkers werkzaam bij de Schaeffler Groep. In vergelijking met eind 2010 betekent dit een stijging van 8,1%. In Duitsland waren meer dan 29.000 medewerkers werkzaam, dat is een plus van 4,6%.

Prognose voor 2011 bevestigd
“Na de verheugende bedrijfsontwikkeling van de eerste negen maanden in 2011 rekenen wij ook voor de rest van het jaar op een stabiele vraag naar onze componenten, modules en systemen. Wij zien nu zelfs de eerste tekenen van een afnemende vraag op de Europese markten; wereldwijd ligt ons opdrachtbestand echter nog steeds op een goed niveau. Momenteel rekenen wij erop, dat onze omzet in het vierde kwartaal in vergelijking tot vorig jaar licht zal stijgen”, aldus Dr. Jürgen M. Geißinger. “Op basis hiervan gaan wij ervan uit, dat wij onze prognose, in boekjaar 2011 een omzetgroei van meer dan 10% en een EBIT-marge van meer dan 13% te bereiken, zeker zullen halen.”

Evenwel houdt de Schaeffler Groep de actuele financiële en schuldencrisis zeer goed in de gaten. Een verdere aanscherping van de schuldencrisis in Europa en de VS evenals de aanhoudende turbulentie op de financiële markten zou de economische groei blijvend negatief kunnen beïnvloeden. Verder kunnen de stijgende kosten van ruwmateriaal, in het bijzonder in de staalsector, evenals hogere personele kosten negatief op de marges werken.

Tegen eventuele negatieve conjuncturele veranderingen is de Schaeffler Groep – dankzij de sterke resultaatontwikkeling, de succesvolle herfinanciering in maart van dit jaar en de gedurende de laatste jaren verder geflexibiliseerde structuur – goed gewapend. “Als wereldwijd vooraanstaande automotive en industrietoeleverancier profiteren wij in grote mate van onze technologische leiderschap, een innovatief productaanbod, een uitstekende kwaliteit evenals onze sterke regionale aanwezigheid in de groeimarkten”, volgens Dr. Jürgen M. Geißinger. “Wij rekenen er in een ingewikkelder wordende marktomgeving bovendien op, dat wij in onze core business sterker zullen groeien dan de markt.“

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven