Ga naar hoofdinhoud

Samenwerking Vacon en European Batteries

Vacon, fabrikant van frequen-tieregelaars, en European Batteries, fabrikant van batterijsystemen op basis van lithium-ion-ijzer-fosfaat (LFP), gaan samenwerken. Ze willen een technologie ontwikkelen die het gebruik van accusystemen en draai-stroomomvormers combi-neert in één elektrisch systeem.

De twee Finse bedrijven delen het standpunt dat de opwekking van elek-trische energie in de toekomst meer en meer gefragmenteerd zal raken. Door de eisen die distributienetten aan de kwaliteit van het wisselend aanbod stellen, zal het gebruik van accusystemen aantrekkelijker worden bij installaties voor het opwekken van energie. Bovendien worden steeds meer traditionele transmissiesystemen ondersteund of vervangen door volledige elektrische systemen waardoor energie wordt opgeslagen bijvoorbeeld in uitbreidbare batterijsystemen.

De kunde en ervaring van beide bedrijven, de uitwisseling van technische kennis, een gemeenschappelijke interpretatie van de uitdagingen en grenzen van de technologie zorgen voor een solide basis voor de samen-werking. Deze richt zich op de toepassing van de twee verschillende technologieën om elektrische energie op te slaan en om te zetten voor praktische toepassing.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven