Ga naar hoofdinhoud

Samenwerking TÜV Nederland en Mikrocentrum

TÜV Nederland en Mikro-centrum gaan intensief samen-werken. Hiermee creëren zij een complemen-tair platform van kennis-overdracht en hoogwaardige beoordelingen, door middel van hun praktische werkwijze en affiniteit met techniek. Ook hebben beide organisaties raakvlakken binnen thema’s als kwali-teitsmanagement, (arbo-)veiligheid, machineveiligheid en procesverbetering.

De gebundelde kennis moet voor beide organisaties en hun klanten een positieve uitwerking hebben op de toegevoegde waarde. Kennisuitwisseling betekent een hoger niveau van kwaliteit van dienstverlening en borgt tevens dat beide organisaties dicht bij de praktijk blijven staan.

Mikrocentrum biedt als onafhankelijk kenniscentrum al meer dan veertig jaar opleidingen en trainingen in uiteenlopende technische en organisa-torische vakgebieden. TÜV Nederland is al tientallen jaren een leidende partij in certificatie, inspectie, keuring, opleiding en advies.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven