Ga naar hoofdinhoud

Samenwerking IB Kracht met Synchrony

IB Kracht is door Synchrony aan-gesteld als vertegenwoordiger in Nederland en België voor mag-neetlagers, -motoren en -gene-ratoren. Het bedrijf uit Voorburg is gespecialiseerd in onder andere glijlagersystemen voor machinebouw, zware industrie en maritieme (offshore) con-structies. Met Synchrony bestrijkt IB Kracht een nieuwe range in hoge toerentallen.

Synchrony ontwikkelt sinds 1993 magneetlagers. Daarnaast produceert dit R&D-bedrijf uit Virginia magneetmotoren en frequentieregelaars. De magneetmotoren kunnen ook als generator worden toegepast. Zo zijn toerentallen tot 70.000 min-1 haalbaar. Dit is mogelijk door toepassing van de nieuwste elektronica, processors en ultra snelle sensoren. De voordelen in energiebesparing en efficiency zijn groot.

Magneetlagers
Synchrony bouwt compacte, elektronische regelingen voor de magneetlagers en is er zelfs in geslaagd deze volledig te integreren in het lager zelf. Via een ethernet aansluiting is verbinding naar een bewakingssysteem mogelijk, waarbij alle belang-rijke parameters van de aandrijving zichtbaar zijn. Door de contactloze aandrijving in combinatie met een geavanceerde besturing neemt de betrouwbaarheid van het gehele systeem toe.

Omdat er geen metallisch contact is, zijn smeersystemen overbodig. Geen smering betekent geen vervuiling of noodzaak om smeerolie te vernieuwen. Ook zijn geen oliefilters, leidingwerk en tanks nodig en worden kansen op storingen geminima-liseerd. Dit geldt zeker bij continuprocessen waarbij stilstand direct resulteert in hoge kosten.

Net als bij traditionele rollagers zijn ook magneetlagers afhankelijk van rotordyna-mica zoals doorbuiging, demping en trillingen. Sensoren meten 15.000 keer per seconde de positie van de rotor. De magneetspoelen worden continu aangestuurd middels algoritmen van de intelligente besturing en houden daarmee de rotor gecentreerd en zwevend.

Markt
De belangrijkste toepassingen zijn luchtbehandelingsystemen waarbij ventilatoren grote volumestromen genereren voor bijvoorbeeld klimaatbeheersing van grote gebouwen en kantoren. Ook vinden de lagers toepassing bij energiecentrales waar gasturbines generatoren aandrijven. Hier zijn hoge toerentallen gewenst, maar vaak in de praktijk beperkt door de maximale capaciteit van rollagers en smeer-systemen. Een andere toepassing is de beluchting van het aerobe proces bij rioolwaterzuiveringinstallaties middels turbocompressors voor de beluchtingtanks.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven