Ga naar hoofdinhoud

Samenwerking DLR en MTT microgasturbines

Het Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) werkt samen met het Nederlandse bedrijf Micro Turbine Technology bv uit Eindhoven (MTT) aan het optimaliseren van microgasturbines voor particuliere huishoudens en kleine bedrijven. MTT heeft hiervoor begin van het jaar een prototype van hun EnerTwin geleverd.

Als eerste zal gekeken worden of de verbrandingskamer van dit prototype verder geoptimaliseerd kan worden, zodat de uitstoot van gassen vermindert wordt. Het DLR wil hiervoor een nieuwe brander ontwikkelen berustend op het principe van een vlamloze oxidatie(FLOX). Dit is een verbrandingstechniek waarbij brandstofgas, teruggevoerde uitlaatgassen en lucht zo worden vermengd, dat de verbranding zeer gelijkmatig en zonder vlamvorming plaatsvindt. De verwachting is dat de emissiewaarden verder omlaag zullen gaan bij gelijkblijvende efficiëntie.

In een tweede project bouwt het DLR de komende jaren een hybride krachtcentrale in Stuttgart met een EnerTwin gecombineerd met een hogetemperatuurbranstofcel, de solic oxid fuel cel (SOFC). De EnerTwin zal de efficiëntie van de brandstofcel verhogen door ervoor te zorgen dat de systeemdruk hoog blijft. Tegelijkertijd, zal de brandstofcel de efficiëntie van de microturbine verhogen door de uitlaatwarmte in de EnerTwin terug te voeren.

Het DLR rekent met een elektrisch rendement van 60%. Het DLR verwacht dat deze hybride krachtcentrale uiteindelijk rond de 30 kW elektrisch en tussen de 12 en 14 kW thermisch vermogen zal opleveren. Gasturbines leveren vandaag de dag vooral warmte en energie aan grotere bedrijven, ziekenhuizen of ook grotere wooncomplexen.

De microgasturbines van MTT bevinden zich in een prijssegment, dat de toepassing voor het eerst ook voor kleine bedrijven en particuliere huishoudens interessant maakt. De veldtests zullen in de loop van dit jaar van start gaan.

Bronnen: DLR persbericht & MTT persbericht

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven