Ga naar hoofdinhoud

Richtlijn voor gebruik chemische stoffen

De Europese Richtlijnen gelden voor alles wat in Europa op de markt komt. Veel machinebouwers en eindgebruikers houden zich (terecht) vooral bezig met de consequenties van Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn, Atex en General Food Law. Een richtlijn die echter ook aandacht verdient is REACH. Deze heeft onder meer consequenties voor het gebruik van hydraulische vloeistoffen, smeermiddelen en corrosiewerende middelen.

REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van CHemische stoffen) regelt het chemische stoffenbeleid binnen de Europese Unie. De verordening komt in de plaats van ruim zestig bestaande richtlijnen en verordeningen. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat voortaan alle bedrijven een veilig gebruik van chemische stoffen moet garanderen, zodat er geen risico’s zijn voor mens en milieu bij de productie, import of het gebruik van stoffen.

Doelstellingen
Een aantal doelstellingen van REACH:

  • bescherming van mens en milieu
  • verbetering van de concurrentiepositie en het innovatievermogen van het Europese bedrijfsleven
  • meer eenheid in de bestaande EU-regelgeving voor chemische stoffen
  • meer transparantie in de kennis over de eigenschappen en risico’s van de stoffen
  • bevordering van alternatieve testen van stoffen met als doel het aantal dierproeven te reduceren.

De verordening richt zich niet alleen op producenten en importeurs van chemicaliën maar ook op alle bedrijven die op enigerlei wijze met chemicaliën te maken hebben. Onder REACH kan een onderneming ook verschillende rollen hebben. Zo kan een producent van een stof ook gebruiker zijn van andere stoffen.

De REACH-verordening is ingegaan in juni 2007. Op 1 juni dit jaar moet het Europees Agentschap voor chemische stoffen zijn ingesteld, waarna bedrijven tot 1 december 2008 stoffen kunnen pre-registreren. Het tijdstip voor de registratieplicht is afhankelijk van de hoeveelheid die van de betreffende stof wordt geproduceerd en verhandeld maar kan uitlopen tot 1 juni 2018.

Helpdesk
Het bedrijfsleven hoeft alle verrichtingen en verplichtingen niet alleen te doen. De overheid heeft de REACH-helpdesk in het leven geroepen ter ondersteuning van het bedrijfsleven. Dit initiatief wordt uitgevoerd door SenterNovem en RIVM. Op de website van SenterNovem vinden gebruikers een inhoudelijke uitleg van de verordening en verschillende praktische hulpmiddelen. De site biedt diverse voorlichtingsproducten die de overheid heeft ontwikkeld en die u via de website kunt downloaden of bestellen.

Met behulp van het Rol Identificatie Tool op de website van SenterNovem kunt u bepalen welke rol(len) uw bedrijf binnen Reach vervult. Het verdient sterk aanbeveling om tenminste éénmaal deze tool te doorlopen voordat u zich verdiept in de verplichtingen. Als u duidelijkheid heeft over de rol(len) van uw bedrijf binnen Reach geeft de digitale leidraad een goed beeld van de invulling van de verplichtingen.

U kunt ook informatie vinden op de sites van het Ministerie van VROM, van de Reach Helpdesk. De meeste leveranciers bieden geen informatie over REACH op hun website. Een goede uitzondering is Mavom.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven