Ga naar hoofdinhoud

Resultaten FME conjunctuurenquête 2005

Het Bureau Economisch Onderzoek & Statistiek van de Vereniging FME-CWM houdt jaarlijks een enquête onder de lidbedrijven naar de stand van de conjunctuur in de bedrijfstak. Uit de enquête blijkt dat er wel groei is in 2005, maar minder dan verwacht.

Van de 2750 lidbedrijven hebben bijna 850 bedrijven deelgenomen aan deze enquête. Deze bedrijven hebben meer dan 160.000 werknemers in dienst. De enquête werd gehouden in september en oktober van 2005.

In november 2004 voorspelde de FME-conjunctuurenquête dat de groei in de bedrijfstak in 2005 omstreeks 4% zou bedragen. Deze groei zou vooral gedragen worden door de groei van de export. Uit de FME-conjunctuurenquête 2005 blijkt dat er wel groei is in 2005, maar minder dan verwacht. Na de teruggang in 2001, 2002 en 2003 en de stabilisatie in 2004 verwachten de leden van de FME een groei van de omzet in waarde met 3% in 2005. Deze groei wordt vooral gedragen door de export (3,5%) terwijl de binnenlandse omzet enigszins achter blijft (2%). In volume stijgt de omzet in 2005 met 2,5 %. De prijsontwikkeling is voor de hele bedrijfstak positief, maar de prijsontwikkelingen in de basismetaal vertekenen het beeld nogal. De werkgelegenheid daalt in 2005 met 1%, de tijdelijke werkgelegenheid daalt met een vergelijkbaar percentage.

Deelsectoren

De basismetaal blijft in 2005 stabiel. De prijzen in de non-ferro metaalindustrie stijgen fors, vooral op exportmarkten. De omzet in de metaalproductenindustrie stijgt. De prijzen stijgen in 2005 met 1,5 procent. De machine-industrie kent een goed jaar. De omzet stijgt flink in volume maar de prijzen stijgen maar bescheiden wat vooral komt door de zwakke ontwikkeling van de exportprijzen. De elektrotechnische industrie deed het goed op exportmarkten maar kende een zwakke binnenlandse omzet. De instrumenten en optische industrie heeft te maken met een dalende omzet in 2005, met een stijgende binnenlandse vraag en een dalende export. De transportmiddelenindustrie heeft ook met een daling van de omzet te maken. De daling wordt vooral in de automobielindustrie geconstateerd, maar de scheepsbouw verwacht.

Voor 2006 zien de deelnemers aan de FME conjunctuurenquête wel een versnelling van de groei. In totaal wordt een groei van 4% in volume verwacht, waarbij de export met 4,5% zal groeien en de binnenlandse omzet met 3,5%. Deze versnelling is opmerkelijk omdat de verwachting voor de hele Europese ‘Engineering Industries’ rekening houdt met een kleine vertraging in 2006. Het verschil moet worden verklaard in een veel snellere stijging in de elektrotechniek. Naar verwachting zullen de prijzen in 2006 stijgen, vergelijkbaar met 2005. De werkgelegenheid zal naar verwachting verder dalen, waarbij de tijdelijke werkgelegenheid nog sterker zal dalen. Ook hier zijn per deelsector weer verschillen te constateren.

Leden van FME kunnen het volledige rapport lezen op de website van FME.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven