Branche nieuws

Recordjaar voor SEW-Eurodrive

SEW-Eurodrive heeft in het op 29 januari afgesloten boekjaar 2011 een nieuw recordresultaat in de geschiedenis van de onder-neming bereikt. Nadat de groep reeds in het eerste jaar na de crisis de met 20 % teruggelopen omzet kon compenseren (en zelfs meer dan dat), bereikt het bedrijf in het afgelopen boekjaar een ver boven de verwach-ting liggende omzetgroei van 17 %. De geconsolideerde omzet van de SEW-groep bedroeg 2,43 miljard Euro, terwijl het rendement eveneens sterk verbeterde.

De afzet Duitsland kon zelfs met liefst 30 % toenemen tot zo’n 570 miljoen euro, waardoor de thuismarkt regionaal gezien weer de grootste afzonder-lijke markt voor SEW-Eurodrive is, boven China dat vorig jaar de grootste markt vormde. Volgens de onderneming zijn de uitstekende cijfers het gevolg van de gevolgde strategie. De belangrijkste onderdelen daarvan zijn:

  • Uitbreiding van het wereldwijde netwerk om nog dichter bij de markt te zijn en nog sneller met een uitgebreid advies- en serviceaanbod daarop te kunnen reageren
  • SEW-Eurodrive biedt complete systemen aan voor aandrijf- en auto-matiseringstraken bij wereldwijd actieve klanten. Deze bieden bovendien een optimum aan beschikbaarheid, productiviteit, veiligheid en energe-tisch rendement over de totale levenscyclus
  • Investeringen in de centrale fabrieken in Duitsland garanderen een toppositie in technologie en innovatie als belangrijkste criteria voor een blijvende concurrentiepositie, maar ook als bescherming van ‘Standort Deutschland’ in het kader van de toenemende globalisering
  • Hierdoor loopt SEW-Eurodrive voorop bij het aanbieden van oplossingen, die de megatrends in de aandrijf- en automatiseringssector volgen. Het bedrijf wil zelfs zelf de megatrends bepalen, wat het bijvoorbeeld met decentralisatie heeft gedaan
  • Hieruit resulteert de ambitie het portfolio met nieuwe activiteiten uit te breiden. De onderneming is bijvoorbeeld zeer actief in ‘urban logistics’ en ‘e-mobility’ en noemt zich een van de leidende partijen bij de verdere ontwikkeling van inductief opladen. De doelstelling om duidelijke meer-waarde voor de klant te realiseren beperkt zich hierbij niet tot producten en systeemoplossingen, maar leidt steeds meer ook tot een slimme koppeling tussen ERP-systemen van klant en leverancier.

Om ook in de toekomst de doelstellingen te kunnen realiseren, wil het bedrijf de komende vier jaar investeringen ter waarde van 1 miljard euro plegen, waarvan alleen al 300 miljoen in het huidige boekjaar.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven