Ga naar hoofdinhoud

Productiemarkten verschuiven van Azië naar Oost-Europa

Key-note spreker Willem van Oppen (KPN) heeft tijdens het eerste Nevat EMS Congres van 16 september een belangrijk thema neergezet. Van Oppen geeft aan dat een verschuiving van de Aziatische produktiemarkten naar ondermeer Oost-Europa momenteel een belangrijke onderwerp binnen KPN is, net als het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Het Congres werd geleid door dagvoorzitter Roelof Hemmen (RTL 4 journaal) die met prikkelende vragen en stellingen de zaal en sprekers tot het uiterste heeft gedreven om de dialoog met elkaar te versterken. EMS-voorzitter Henk Smid (directeur Variass Electronics) heeft de dag officieel geopend. Smid wees op het feit dat er binnen de sectorgroep een groot onderling vertrouwen is gegroeid door de jaren heen. Dit ziet hij als belangrijke pijler voor het huidige succes.

Vanuit ASML (Hans Wissink) is de behoefte naar bedrijven die naast elektronica componenten ook mechanische elementen kunnen verwerken, naar voren gekomen. Professor Akkermans (Universiteit van Tilburg) heeft in zijn presentatie aandacht gevraagd voor de tol die flexibiliteit en ‘lean and mean’ met zich meebrengt; wordt de kwaliteit er beter van? Zijn conclusie wijst op de voordelen van ondermeer collaborative KPI’s .

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven