Ga naar hoofdinhoud

Precisiebeurs midden in hightechmarkt

Er is steeds meer interesse voor deelname aan en het bezoek van de Precisiebeurs. Hans Houdijk is al vanaf de eerste editie in 2001 betrokken bij de organisatie van het evenement. Hoe en waarom er precies is besloten om tot deze beurs te komen weet hij niet precies meer. Wel waren er enkele regelmatig terugkerende en goed bezochte themadagen die betrekking hadden op precisietechniek en fijnmechanica.

Tot 2000 speelde software daarbij een belangrijke rol, maar rond de eeuwwisseling kwamen ook nieuwe technologieën, onder meer rondom kunststoffen, beschikbaar. Op zeker moment besloot het Mikrocentrum daarom tot het organiseren van de eerste Precisiebeurs als activiteit naast de themadagen. Sindsdien richt het Mikrocentrum zich ook steeds meer op heel specifieke onderdelen als evenementen voor high-tech nichemarkten: Kunststoffenbeurs, Vision & Robotics & Mechatronics, Service & Maintenance, Rapid Pro, Fotonica, Health & Technology. Daarbij probeert men in te spelen op ontwikkelingen in de markt, wat echter ook betekent dat sommige evenementen op zeker moment ook weer verdwijnen, zoals de Scada-dagen.

De eerste Precisiebeurs telde zo’n zestig exposanten, de tweede zo’n tachtig. Daarna stabiliseerde het een paar edities, maar sinds 2004 is sprake van een gestage groei. Niet alleen ontwikkelde de technologie zich en groeide de belangstelling voor precisietechniek; ook introduceerde het Mikrocentrum clusters rondom een bepaald thema, bijvoorbeeld microsystemen, piëzotechniek en robotica. De laatste groeide zelfs uit tot een aparte beurs.

Locatie
En de groei voor de Precisiebeurs bleef doorgaan, zelfs dermate dat vorig jaar in overleg met locatiehouder Koningshof werd besloten tot plaatsing van een semi-permanente hal. Dit jaar kon zelfs een iets grotere permanente hal worden geplaatst, maar op dit moment is het einde van de groei fysiek bereikt.

Dynamiek
Het gezegde ‘stilstand is achteruitgang’ geldt ook voor vakbeurzen en evenementen. Het concept van de Precisiebeurs is beproefd, maar enige dynamiek en aanpassing aan ontwikkelingen aan de markt is wel gewenst. Houdijk: “Verandering in het concept inbrengen is wel een uitdaging. We kijken op dit moment naar twee dingen: het lezingenprogramma en een internationale component. Dit jaar zijn er 16 plenaire lezingen, met drie tot vier sessies rondom een bepaald thema. Daarnaast zijn er 36 lezingen die door exposanten worden verzorgd. De bezoekers zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit de regio Zuidoost Brabant, met daarna belangstelling uit de regio’s Twente en Delft en uit België en Duitsland.

Van de exposanten blijft meer dan 80 % jaarlijks terugkomen, maar van de individuele bezoekers blijkt 80 % het voorgaande jaar het evenement niet te hebben bezocht. Dat vonden wij wel heel verrassend. We hebben er geen wetenschappelijke studie van gemaakt, maar we zien wel bezoekende bedrijven jaarlijks terugkeren maar dan andere medewerkers afvaardigen. Ook lijkt het er op dat veel bezoekers een jaartje overslaan en elke twee of drie jaar komen.

De Precisiebeurs is een evenement waarop bezoekers uitkijken naar oplossingen en nieuwe technologieën, maar ook waarop relaties worden aangeknoopt en bestendigd en waar nieuwe business wordt voorbereid. Dat is ook een van de redenen waarom exposanten graag terugkeren. De bezoekers zijn afkomstig uit een breed scala aan industrieën, maar de elektronica-industrie, medische industrie en medische apparatenbouw zijn het best vertegenwoordigd. Ze zijn afkomstig van de grote ondernemingen in de regio Eindhoven, maar ook uit het MKB, consultants en specialisten in meettechniek.

Niet alleen expositie
De dynamiek gaat ook enigszins op voor het expositieprogramma. De redactie heeft de indruk dat de fijnmechanica wat terrein verliest aan de elektronica. Houdijk: “Het ‘metaalgedeelte’ wordt inderdaad iets minder. We zien de laatste jaren wat meer motion control, systeemintegratie, lasertechnologie en optica. Je moet met de formule meegaan met ontwikkelingen in de markt, maar je moet je doel en je doelgroep in de gaten houden. En dat is: kennis overbrengen naar de high tech industrie.”

CERN
Sinds 2012 is ook CERN een thema op de Precisiebeurs. De naam is een acroniem van ‘Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire’ (Europese raad voor kernonderzoek), een orgaan dat in 1952 is opgericht met het mandaat in Europa een onderzoek van wereldklasse voor fundamentele natuurkunde op te zetten. In de organisatie werken veel Europese landen samen. Vandaag de dag gaat het onderzoek veel verder dan nucleair onderzoek en richt CERN zich vooral op de studie naar de fundamentele bestanddelen van materie en de krachten tussen deze bestanddelen.
CERN is bij het grote publiek het meest bekend van de Large Hadron Collider (LHC), ’s werelds grootste en krachtigste deeltjesversneller.
 
Het volledig artikel vindt u in het november-nummer van Aandrijftechniek.

 

 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven