Ga naar hoofdinhoud

Precisiebeurs 2012 internationaal succes

De Precisiebeurs, die op 28 en 29 november in Veldhoven door het Mikrocentrum werd georganiseerd, heeft zijn positie als vakbeurs voor precisietechnologie verder versterkt. Met 260 exposanten kon een groei van 35 bedrijven ten opzichte van 2011 worden genoteerd. Het aantal bezoekers steeg met ruim 10% van 3200 tot 3581. Ongeveer 11% van de bezoekers was internationaal.

Internationale bezoekers waren verrast over het aanbod op de Precisiebeurs: alle disciplines van precisietechnologie, high tech precisiesystemen, engineering, microbewerkingen, meetequipment, piëzo motoren, mechatronische systemen etcetera. Het vergroten van internationale businesskansen was het centrale thema van de Precisiebeurs. Door een extra promotiecampagne bij onze oosterburen steeg het aantal Duitse bezoekers met liefst 50%.

Voor de vierde keer werd in samenwerking met Syntens en het Enterprise Europe Network een internationaal brokerage programma opgezet. Met dit programma, het CERN programma en de extra exposure in Duitsland is de Precisiebeurs een evenement geworden op internationaal niveau.

Forumdiscussie
Nieuw op de Precisiebeurs was een forumdiscussie met deelnemers namens FME, VDL-ETG, NTS, Demcon, ASML en Nikhef, namens CERN). Thema van de discussie was: “Vergroot clustering van bedrijven in de precisietechnologie de kansen op leveringen aan OEMs”.

Gesteld werd dat met name clusters kunnen bijdragen aan innovatie en dat er minder moet worden gekeken naar kosten en meer naar de opbrengsten. Het gaat daarbij niet om de bedrijfsgrootte, maar om het specialisme dat kan bijdragen aan een oplossing. Door clustering maken kleinere bedrijven wel meer kans betrokken te worden. Het risico van ontwikkelprojecten blijft liggen bij de OEM’s zelf.

CERN biedt businesskansen
Voor ruim honderd toehoorders presenteerde een elfkoppige delegatie van CERN een lezingenreeks om aan te geven welke business-kansen dit instituut te bieden heeft. De jaarlijkse bijdrage van Nederland aan CERN is 39 miljoen euro.

Het is de bedoeling dat een groot deel van dat geld terugvloeit naar de Nederlandse industrie, maar in de praktijk wordt dat niet gerealiseerd. De mogelijkheden liggen op het gebied van actuele tenders en additionele leveringen buiten de formele tenderprocedures om, maar zijn in de komende jaren extra groot vanwege de revisie van de LHC-ring (waarmee het Higgs deeltje is aangetoond) en later de ontwikkeling en bouw van de nieuwe CLIC-lijn.

Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor kennis- en technologietransfer vanuit CERN naar Nederlandse bedrijven. In samenwerking met CERN en VDL-ETG heeft Mikrocentrum een speciale werkgroep gevormd om via extra bijeenkomsten in december, februari en april de CERN businesskansen verder ontwikkelen.

Volgende editie
Mikrocentrum organiseert de volgende editie van de Precisiebeurs op 4 en 5 december 2013. Gelukkig valt dat niet wéér samen met SPS/IPC/Drives en kan Mikrocentrum wellicht de Goedheilig Man nog verleiden pepernoten uit te delen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven