Ga naar hoofdinhoud

Phoenix Contact organiseert 17e ICC

De omschakeling naar andere vormen van energie komt langzaam op gang industrie en wetenschap gaan verder met het ont-wikkelen van hernieuwbare energie. Ofschoon er nog veel vragen zijn over financiering en de ombouw van stroomnetten, wordt de invoering van fotovoltaïsche technieken in het bedrijfs-leven en de privéomgeving voortgezet. Phoenix Contact organiseert een congres waarin de automatiseringstechnische kant van deze vraagstukken ter sprake komt.

Warmte-krachtkoppeling en biogasinstallaties vormen voor veel nutsbe-drijven de eerste keus. Door de opwaardering van verouderde windturbines neemt ook de ontwikkeling van windenergie op het vaste land weer toe. Tegelijkertijd werken bedrijven aan energiebezuinigingsconcepten voor machines, installaties en gebouwen om de stroombehoefte verder terug te dringen.

In alle segmenten speelt de automatisering een belangrijke rol bij het be-reiken van de bezuinigingsdoelstellingen of de uitbreiding van de stroom-netten. Maar zijn we op de goede weg en welke uitdagingen staan ons nog te wachten? Deze en andere vragen worden besproken op het 17e In-dustrial Communication Congress, dat Phoenix Contact op 25 en 26 september in Bad Pyrmont organiseert.

Congres
Sprekers vertellen over hun ervaringen bij de engineering van op de toekomst afgestemde installaties en geven aan welke acties moeten worden ondernomen. Projecten moeten niet alleen op tijd worden omgezet, maar ook veilig en economisch worden uitgevoerd. Ze geven ook aan welke rol een innovatieve automatiseringstechniek daarbij speelt. Onder andere twee Nederlandse bedrijven, HIG en AGMI, geven een presentatie op dit congres.

Het evenement wordt afgesloten met een expositie, een podiumdiscussie over de omschakeling naar andere vormen van energie en een avondlezing, die deze keer over een iets andere toepassing van zonne-energie gaat.

Relaties en klanten van Phoenix Contact uit Nederland kunnen het 17e ICC congres bezoeken en kunnen hiervoor terecht op de Duitse website.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven