Ga naar hoofdinhoud

Personeelstekort bedreigt positie Nederlandse industrie

Het aangetoonde tekort aan vakbekwaam onderhoudspersoneel bedreigt de positie van de Nederlandse industrie. De concurrentiekracht, prestaties en veiligheid van de industrie, infrastructuur en energievoorziening worden geconfronteerd met een schrijnende tekort aan goed opgeleide technici. Dat stelt Profion, de Branchevereniging voor Professioneel Industrieel Onderhoud.

De onderhoudsbranche voert onderhoud uit aan industriële kapitaalgoederen met een waarde van ruim 200 miljard. Daarmee levert zij een essentiële bijdrage aan vitale industriële sectoren als proces en chemie, voedings- en genotmiddelen, infrastructuur en luchtvaart, maakindustrie en energievoorziening. Profion constateert dat in de onderhoudsbranche een gevaarlijk tekort aan vakbekwaam personeel is ontstaan. De branche telt ruim duizend bedrijven met zo’n 100.000 medewerkers en maar liefst 7.500 openstaande vacatures. Daarbij gaat het om technisch personeel van alle opleidingniveaus. Dit tekort aan vakmensen leidt volgens Profion tot het uitstellen of afblazen van investeringen in nieuwe productiefaciliteiten en tot het niet uitvoeren van shutdowns. Daarmee kan er ook sprake zijn van toenemende risico’s voor de inmiddels bereikte hoge veiligheidsniveaus in de industrie.

De onderhoudsbedrijven zelf spannen zich al lange tijd in om vakbekwaam personeel te werven. Veel tijd en aandacht wordt besteed aan werving, selectie en opleidingen. Ook wordt soms geworven via EU-partnerlanden. Helaas met onvoldoende of kwalitatief te gering resultaat.
Profion vreest dat als deze situatie niet snel verandert, de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie wordt aangetast en op termijn wellicht onveilige en maatschappelijk onaanvaardbare situaties zullen ontstaan. Uitvallende publieke voorzieningen als wegen, rail, gas en elektra behoren dan tot de realistische scenario’s.

Daarom doet Profion met klem een beroep op politiek en onderwijsorganisaties om, samen met marktpartijen, structureel nog meer aandacht aan dit probleem te wijden. Samenwerking, coördinatie en kwaliteit van onderwijsinspanningen zijn daarbij sleutelbegrippen. Alleen dan kan het tij worden gekeerd. Profion acht het van het grootste belang – mede in relatie tot de Industriebrief van het kabinet en in het licht van de komende verkiezingen– dat de gehele Nederlandse politiek deze kwestie oppakt als essentieel aandachtspunt.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven