Ga naar hoofdinhoud

Overgangsperiode EN 954-1 verlengd

Tijdens de bijeenkomst van de Europese Machinewerkgroep eerder deze maand in Brussel heeft de Europese Commissie gediscussieerd over het verzoek van de Europese normalisatiecommissie om het vermoeden van overeenstemming volgens de Europese norm EN 954-1 te verlengen. De meerderheid van de lidstaten bleken voorstander van deze verlenging. De Commissie heeft echter nog geen besluit genomen over een tijdschema.

Het standpunt van de Commissie over de verlengde toepasbaarheid wordt midden december verwacht. Pas dan zal bekend zijn hoe lang het vermoeden van overeenstemming volgens EN 954-1 naast EN ISO 13849-1 en EN/IEC 62061 van toepassing blijft. Dit houdt in dat machinebouwers tot die eindtijd met alleen risicocategorieën mogen werken. EN 954-1 zal dan opnieuw als geharmoniseerde norm worden opgenomen en vanuit de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EC opnieuw het vermoeden van overeenstemming geven.

Dit komt goed uit voor veel leveranciers van componenten die de faal-gegevens van hun veiligheidscomponenten nog niet gereed hebben. Met name vanuit de industrie is daarom gevraagd om verlenging van de harmonisatie van EN 954-1.

Tegenwerpingen

Deskundigen op het gebied van automatisering en machineveiligheid hebben er echter om verschillende redenen op aangedrongen dat de opvolgers van EN 954-1 (EN ISO 13849-1 en EN/IEC 62061) zo spoedig mogelijk alsnog worden toegepast.

Zo staat de mate waarin EN 954-1 de huidige stand der techniek op het gebied van veiligheidsontwerpen voor machines weergeeft ter discussie. Ook schrijven veel machinegebruikers toepassing van de nieuwe normen al voor in hun eisenpakket om er voor te zorgen dat ze juridisch safe zijn mocht zich een ongeluk voordoen.

Veel B en C normen die onder de huidige Machinerichtlijn worden genoemd, verwijzen deels al naar EN ISO 13849-1 en EN/IEC 62061. Hiertoe behoren onder meer:

  • EN 61496: Veiligheid van machines – Elektrogevoelige beschermingsapparatuur
  • EN 60204-1: Veiligheid van machines – Elektrische apparatuur in machines
  • EN ISO 13850: Veiligheid van machines – Noodsstop – Ontwerpmachines
  • EN 848: Veiligheid van houtbewerkingsmachines
  • EN ISO 10218-1: Robots voor industriële omgevingen – Veiligheidseisen – Deel 1: Robot

In andere C normen is EN 954-1 echter nog niet vervangen door EN ISO 13849-1 en EN/IEC 62061. Als deze vernieuwde normen worden aange-nomen, maakt EN 954-1 niet langer het vermoeden van conformiteit voor deze normen mogelijk.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven