Branche nieuws

Het wereldwijde economi-sche herstel heeft de afgelopen maanden het momentum verloren. De samengestelde PMI output index is recentelijk gedaald tot het laagste niveau sinds juli 2009. In veel regio’s daalde de index sterk, zoals in de Verenigde Staten, China, Japan, Brazilië en India. De vertraging viel vrijwel samen met het op-nieuw oplaaien van de eurocrisis. Dit staat in de ABN-Amro Quarterly Commodity Outlook Q3-2012.

De PMI output index is een samengestelde index die activiteit in termen van output (=productie) van de industriële sector meet. In de belangrijke regio’s van de wereld is deze index afgenomen, wat duidt op een afnemend volu-me. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de economie aan het afkoelen is.

De industriële productie is voor veel landen een belangrijk onderdeel van de economie en daarmee kan eenvoudig de economische activiteit bepaald worden. Zodra de index onder de 50 punten komt, geeft dat aan dat de activiteit binnen de industrie afneemt; bij een index boven de 50 neemt de activiteit in de industrie toe.

Invloed van VS en China
Voor de tweede helft van 2012 verwacht het Economisch Bureau van ABN Amro weer groei. Vooral onder leiding van de VS en Azië zal de groei aantrekken, terwijl de eurozone met enige vertraging uiteindelijk zal volgen. Wel moet gezegd worden dat het tempo van de groei waarschijnlijk gering zal zijn. Dit komt vooral doordat in veel landen bezuinigingen op de begro-ting de economie zal beïnvloeden.

De Chinese autoriteiten hebben relatief veel ruimte om het monetaire beleid te versoepelen Toch lijkt een krachtige impuls zoals in 2009 niet waar-schijnlijk. Niettemin zal de groei in China geleidelijk herstellen in de tweede helft van 2012, wanneer de beleidsmaatregelen hun vruchten gaan afwerpen. Hoewel hierdoor de vooruitzichten voor grondstoffen zullen verbeteren, verwacht ABN AMRO niet dat een periode met forse prijs-stijgingen is aangebroken.

Verwachtingen voor grondstofmarkten
De prijzen van grondstoffen zullen waarschijnlijk een vluchtig patroon volgen, in overeenstemming met de verwachtingen over de mondiale groei. In een dergelijke economische omgeving zijn sterke stijgingen van grond-stoffenprijzen niet waarschijnlijk, mede door een versterking versterking van de dollar.

De situatie in het Midden-Oosten is een belangrijke drijfveer voor de olie-prijs in de komende maanden. Ook de Amerikaanse verkiezingen kunnen een rol spelen voor de prijzen. De EU schuldencrisis en economische ontwikkelingen in de Verenigde Staten en China kunnen de druk opvoeren voor de olieprijs.

ABN-Amro verwacht dat de volatiliteit hoog zal blijven, maar wel dat de prijs zal zich binnen een beperkte range zal blijven bewegen. Warm weer in de VS heeft geleid tot een stijging van de aardgasprijzen, maar dit zal voorbij gaan zodra de herfst zich aankondigt.

Basismetalen
De macro-economische tegenwind heeft grote invloed op de prijsontwik-keling van basismetalen. De economische vertraging in de belangrijkste markten hun sporen op de prijzen achtergelaten. Op macro-economische front wordt voor de tweede helft van dit jaar herstel verwacht in China, de Verenigde Staten en zelfs in de Europese Unie.

ABN Amro voorspelt voor de korte termijn stabiele prijzen voor de basis-metalen. De lange termijn vraag van eindgebruikers (zoals producenten van transportmiddelen, verpakkingsindustrie, automotive, bouw) blijft robuust. Dit is gunstig voor de prijzen van basismetalen, maar het gevaar van overaanbod blijft een probleem.

Ferrometalen
Het sentiment onder de grote eindgebruikers van staal in China is laag en opleving op korte termijn wordt niet verwacht. Hierdoor zullen staalprijzen de komende periode verder dalen en moeten staalfabrieken zich voorbe-reiden op meer tegenwind. De vraag van China naar staal en ruwe mate-rialen blijft de belangrijkste factor om te bewaken.

Er dreigt een overaanbod, met een effect op de prijzen. Alleen sterke capaciteitsbeperkingen en/of strikte discipline bij producenten kunnen de markt weer in balans brengen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven