Ga naar hoofdinhoud

Ontbijtsessies tijdens Industriële Week

Voor álle bezoekers aan de Industriële Week loont het de moeite om vroeg – vóór de files – op pad te gaan. Brancheorganisatie Feda organiseert namelijk op dinsdag, woensdag en don-derdag een drietal ontbijt-sessies die duren van 8.00 u tot 10.00 u.

De bezoeker geniet eerst van een ontbijt en kan daarna luis-teren naar interessante voordrachten over respectievelijk het software-programma Econu VE, de Europese (energie)richtlijn EuP en de kansen en bedreigingen van Cybercrime. Inschrijven vooraf is noodzakelijk via het registratiesysteem voor bezoekers.

Hoeveel energie kunnen we besparen?Tijdens de sessie op dinsdag 5 oktober zal Joris Bracke, voorzitter van de Vakgroep Elektromechanisch Onderhoud van Uneto-VNI meer, vertellen over Econu VE. Dit is een simu-latieprogramma waarmee elektrotechnische aandrijflijnen zijn door te reke-nen en met elkaar te vergelijken op efficiëntie. Hierbij zijn zowel verschil-lende methodieken als merken met elkaar te vergelijken.

Daarnaast toont het programma hoe de exploitatiekosten van energie-besparende installaties zich verhouden tot de kosten van conventionele installaties. De complete managementrapportage beschrijft onder meer de terugverdientijd, onderhoudskosten, afschrijvingen, rente, effect op kWmax en de effecten van subsidieregelingen.

Tijdens zijn voordracht gaat Joris Bracke in op het nut van het programma, de kansen en mogelijkheden voor installatie-eigenaars, fabrikanten, in-stallateurs en producenten én de laatste ontwikkelingen.

De Europese Energie Richtlijn EuP
De ochtend van woensdag 6 oktober is ingeruimd voor meer informatie over de Europese richtlijn EuP – lot 11, die in juli 2009 is goedgekeurd. Deze richtlijn is gebaseerd op de norm IEC 60034-30 en definieert de rende-mentsklassen van elektromotoren, waarvan het gebruik in de nabije toe-komst verplicht zal zijn. Bovendien specificeert de richtlijn de te bereiken rendementsniveaus voor machines die op de Europese markt worden ver-kocht en geeft de termijnen voor hun implementatie aan.

De lezing zal worden gehouden door Rob van Beek van FME-CWM en Berend Muis van EN Motoren Nijmegen. Zij zullen zal ingaan op de achterliggende reden voor de ontwikkeling van deze richtlijn en de wijze waarop OEM-ers, fabrikanten en eindgebruikers hiermee kunnen omgaan.

Cybercrime
De term cybercrime is steeds vaker te horen en klinkt net zo onheilspellend als het gelijknamige onderwerp dat tijdens de ontbijtsessie van donderdag 7 oktober wordt behandeld. Centraal tijdens deze lezing staat de problematiek dat industriële besturingen door koppeling aan kantoorautomatisering steeds gemakkelijker van buitenaf toegankelijk zijn. Hierdoor zijn ze relatief een-voudig te saboteren en te gebruiken voor mogelijk terroristische of criminele activiteiten. Bovendien biedt een eenvoudige toegang mogelijkheden voor bedrijfsspionage. Veel bedrijven zijn zich hiervan niet bewust en hebben geen idee van de ernst van de situatie.

Spreker Eric Luiijf van TNO zal uiteraard ook ingaan op de mogelijke oplos-singen die al beschikbaar zijn om cybercrime tegen te gaan. Deze oplos-singen liggen op zowel het technische als het organisatorische vlak en beginnen bij een groter bewustzijn van de medewerkers op de werkvloer.

Inschrijven voor deze sessies is verplicht via het registratiesysteem voor bezoekers.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven