Ga naar hoofdinhoud

Onderzoeksprogramma ‘maintenance’ UT en NedTrain

In het kader van het World Class Maintenance initiatief hebben Universiteit Twente en NedTrain vandaag een onderzoekscontract ondertekent. Het bedrijf wil samen met de universiteit onderzoeken aan welke functionele specificaties nieuw materieel moet voldoen als rekening moet worden gehouden met het onderhoud tijdens de gehele levensduur.

NedTrain is specialist in onderhoud van rollend materieel voor onder meer NS. Het bedrijf wil samen met de universiteit onderzoeken aan welke functionele specificaties nieuw materieel moet voldoen als rekening moet worden gehouden met het onderhoud tijdens de gehele levensduur.

Door ‘maintenance’ al vroeg mee te nemen in de besluitvorming komen duurzaamheidsvraagstukken aan bod, maar ook economische en veiligheidsvraagstukken. Bijvoorbeeld: is de keuze om langer door te rijden met een trein in alle genoemde opzichten de beste keuze, of is tijdige vervanging beter?

Kennis bundelen

Onderhoud een strategische factor geworden in investeringen in kapitaalgoederen. Al bij de aanschaf van nieuwe machines of voertuigen wordt gekeken naar de ’total cost of ownership’. Tot nu toe is onderhoud binnen Nederland een tamelijk versnipperd onderzoeksgebied. ‘World Class Maintenance’ wil daarin verandering brengen door de kennis beter te ontsluiten, onder meer online.

Kennis is echter vaak versnipperd. Aan de Universiteit Twente bijvoorbeeld doen tribologen onderzoek naar slijtage van twee oppervlakken die met elkaar in contact komen, terwijl mechanici trillingen onderzoeken. Het kan alles met onderhoud te maken hebben maar krijgt niet automatisch het ‘label’ maintenance.

Tegelijk neemt het vak een grote vlucht: tegenwoordig is het mogelijk om cruciale machineonderdelen van bijvoorbeeld een schip op zee op afstand te bewaken zodat in een eerstvolgende haven een benodigd reserveonderdeel klaar ligt. Wat dan precies te meten, is één van de onderzoeksvraagstukken waarmee de UT-onderzoekers zich bezighouden.

Daarnaast werken de onderzoekers aan een landelijke database om relevante onderzoeksgroepen te identificeren en gezamenlijke onderzoeksprojecten te formuleren.

Contract

De overeenkomst is het eerste contract met de industrie dat wordt getekend vanuit het landelijke initiatief ‘World Class Maintenance’ (WCM). Hierin werken de Technische Universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente, de Rijksuniversiteit Groningen en een aantal hogescholen samen om de kennis op het gebied van onderhoud beter te ontsluiten.

WCM heeft recent een omvangrijk ‘masterplan maintenance’ ingediend bij het ministerie van EZ, waarin ook de dertig grootste industrieën in Nederland participeren. De samenwerking is ook bedoeld om het onderwijs in het vakgebied te stimuleren, om voldoende goed geschoolde vakkrachten te kunnen garanderen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven