Ga naar hoofdinhoud

Omzetgroei van op eurozone leunende branches stagneert

De omzet van de Nederlandse industrie is in 2011 met 14% gestegen. Dit cijfer geeft een vertekend beeld omdat de groei door prijsstijgingen is veroorzaakt. De productie is in 2011 echter maar met 3% toegenomen. De recessie in de eurozone zal die branches treffen die voor hun afzet van deze regio afhankelijk zijn. Tevens zullen branches geraakt worden door een daling van de Nederlandse bouwproductie. De omzet van de bouwmaterialen-, metaalproducten-, rubber- en kunststofproductenindustrie daalt dan ook in 2012.

De machine-industrie en de chemie profiteren van de aanmerkelijk hogere economische groei buiten de eurozone omdat zij minder afhankelijk zijn van deze regio. Wanneer de economie en het vertrouwen in de eurozone weer aantrekt, zal de chemische industrie – door zijn positie vooraan in de waardeketen – daar als eerste van profiteren. Per saldo verwacht ABN Amro dat de omzet van de industrie in 2012 met 1% zal stijgen.

Imago industrie bij generatie Y moet beter
Zelfs in de huidige recessie kost het moeite om vacatures te vullen met gekwalificeerd personeel. Met de toenemende focus op productiviteitsverbetering en innovatie veranderen de gevraagde competenties. De jeugd kiest echter steeds minder voor technisch onderwijs en de uitstroom van oudere en ervaren werknemers zal de komende tien jaar snel toenemen, dit bedreigt de positie van de Nederlandse industrie.
 


Branches die sterk afhankelijk zijn van de eurozone, hebben het meest last van omzetstagnering in 2012

Jongeren moeten dus warm worden gemaakt om door te leren en te kiezen voor bètavakken. Volgens ABN Amro lukt dat alleen als het imago van de industrie wordt verbeterd. De jeugd op zoek is naar werk met inhoud, kiest liever voor flexibele werktijden dan een lease-auto en gaat liever voor meerdere projecten dan een vaste functie. Zelfontplooiing staat bij de generatie Y boven aan het wensenlijstje. Aan industriële bedrijven de uitdaging om aan te sluiten bij de wensen van generatie Y.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven