Ga naar hoofdinhoud

Normen stofontploffingsgevaar vertaald

Deze maand verschijnen de Nederlandse vertalingen van drie normen over stofontploffingsgevaar: NEN-EN-IEC 61241-0, -10, -14 en -17. Dit zijn de belangrijkste normen waarmee wordt gewerkt in gebieden waar stofontploffingsgevaar heerst. De vier delen zijn respectievelijk getiteld: Algemene eisen, Classificatie, Selectie en installatie, en Inspectie en onderhoud van elektrische installaties. Ze worden tijdens de Elektro Vakbeurs in Hardenberg gepresenteerd.

NEN-EN-IEC 61241-0 ‘Elektrisch materieel voor plaatsen waar stofontploffingsgevaar kan heersen – Deel 0: Algemene eisen’, geeft algemene eisen voor het ontwerp, de constructie, het testen en het markeren van elektrische apparaten die beschermd worden door bewezen beveiligingstechnieken voor het gebruik op plaatsen waar brand- of explosiegevaar door ontplofbare stof aanwezig is.

Met deel 10 ‘Classificatie van gevaarlijke gebieden’ kan bepaald worden waar zich situaties voordoen die kunnen leiden tot een stofontploffing. Bijvoorbeeld bij explosieve stof/lucht mengels of brandbare vaste stof in fijn verdeelde vorm. Op basis hiervan kan bekeken worden welke apparatuur in dergelijke gebieden gebruikt kan worden.

Deel 14: ‘Selectie en installatie’ geeft additionele eisen, bovenop de algemene eisen uit deel 0, voor de keuze van elektrische apparaten, instrumenten en aanverwante apparatuur, en voor de installatie ervan. Hierdoor is veilig gebruik van deze apparaten mogelijk op plaatsen met ontploffingsgevaar. Deel 14 van NEN-IEC 61241 is vooral bestemd voor aannemers, ontwerpers, fabrikanten, handelaren in bouwmaterialen, architecten, brandweer, installateurs en adviesbureaus.

Deel 17 van NEN-IEC 61241 gaat over inspectie en onderhoud van elektrische installaties in gevaarlijke gebieden, anders dan in mijnen. Het is bestemd voor gebruikers en beslaat alle zaken met betrekking tot inspectie en onderhoud van elektrische installaties in gebieden met ontploffingsgevaar. De norm geeft geen algemene eisen en is niet bedoeld voor het testen en certificeren van elektrische installaties en apparatuur.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven