Ga naar hoofdinhoud

Noordoostpolder krijgt 100 windmolens

De provincie Flevoland, de Koepel Windenergie Noordoostpolder, gemeente Noordoostpolder en het Rijk gaan zich sterk maken voor versnelde realisatie van het grootste windenergiepark op land in Nederland. Het plan gaat uit van 80 tot 100 windmolens met een capaciteit van 5 megawatt per molen, genoeg voor 450.000 huishoudens.

In het Nationaal Plan van aanpak windenergie hebben Rijk, provincies en gemeenten samen met koepel- en brancheorganisaties afspraken gemaakt om samen te werken aan de verhoogde kabinetdoelstelling voor windenergie. Voor de lange termijn is het streven om grotere windmolens te concentreren in grote parken.

Windenergie Noordoostpolder Met de instelling van de stuurgroep Windenergie Noordoostpolder komt de procedure voor het plan van de Koepel Windenergie Noordoostpolder in een stroomversnelling. Alle onderzoeken en procedures, zoals de MER en het ontwerp bestemmingsplan, worden zo snel mogelijk afgerond. De partijen hebben afgesproken alle belangen en vereisten in onderlinge samenhang af te stemmen.

Waar problemen opduiken wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht. Zo zullen natuurwaarden gerespecteerd worden en zal sterk worden gelet op een optimale windgerichte opstelling, versterking van het landschap en netaantakking. Ook de ontwikkeling van businesscases om de financiële haalbaarheid tijdig boven tafel te krijgen wordt opgepakt. De inwoners worden nauw betrokken bij het project.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven