Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe veiligheidstrainingen

Machineveiligheidsspecialist Pilz heeft het programma trainingen verder uitgebreid. Nieuw in het programma zijn de trainingen Robot safety en Bewust afwijken van normen. Dit najaar vinden ook nog Workshop theorie PL/SIL + praktijkdag PL (18 en 19 september) en Machinevei-ligheid in relatie tot elek-trische veiligheid volgens IEC 60204-1 (20 september) plaats.

Doel van de Robot Safety Training is engineers die robotsystemen moeten integreren, begrip bij te brengen van de essentiële eisen die veiligheid rondom robots stellen. Tijdens de training wordt gekeken hoe risico’s die samenhangen met het gebruik van robots moeten worden bepaald en hoe veiligheid kan worden gerealiseerd, ook bij hoge beschikbaarheid en productiviteit.
 
Cursisten leren hoe ze de juiste strategie toepassen voor engineering, zeker als dat de eerste keer is. Ze leren de complexiteit van veiligheidsoplos-singen die samenhangen met hogere productiviteit te reduceren. De kosten voor deze ééndaagse cursus, die wordt gehouden op 23 oktober, bedragen 495 euro.

Bewust afwijken van normen
Is bewust afwijken van normen mogelijk en wat zijn dan de consequenties die een machinebouwer dan mogelijk loopt? Een (geharmoniseerde) norm is een hulpmiddel om aan de eisen van o.a. de Machinerichtlijn te voldoen. Normen stellen eisen die met een goede risicoanalyse te ondervangen zijn.

Toepassing van een norm is en blijft vrijwillig; bedrijven mogen er in be-ginsel van af wijken. Bepaalde eisen uit de norm zijn mogelijk niet relevant voor hun situatie. Ook kan het voorkomen dat de opdrachtgever de eisen niet accepteert. Maar hoe gaat u daar mee om?

Aan de hand van een praktische case, waarbij zowel nieuwbouw als wijzi-gingen aan een bestaande machine aan de orde komt, worden de praktische aspecten toegelicht. De juridische kanten worden belicht door Van Diepen Van Der Kroef advocaten. De kosten voor deze training bedragen € 265,- inclusief lunch. Eén schadeclaim minder en u hebt het terugverdiend. De training vindt plaats op 8 november van 9.00 u tot 12.30 u.

Plaats van handeling is steeds het bedrijfspand van Pilz in Vianen. In-schrijven voor de trainingen kan via de opleidingssite van Pilz.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven