Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe regels voor drukapparatuur

Praktijkregels voor Drukapparatuur’ volgt de welbekende ‘Regels voor Toestellen onder Druk (RToD)’ op. De inhoud is aan de eisen van de tijd aangepast en samengesteld door de Technische Commissie voor Drukapparatuur. De wet- en regelgeving voor drukapparatuur, die door veel machinebouwers wordt toegepast dan wel geproduceerd, is de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. De Praktijkregels voor Drukapparatuur zijn vooral geïntroduceerd om de toepassers duidelijk te maken op welke wijze zíj aan de nieuwe wettelijke eisen kunnen voldoen.

De Praktijkregels strekken zich dan ook vooral uit over de ingebruikname en de gebruiksfase van drukapparatuur. Het is een uitwerking van de nationale (Nederlandse) wetgeving die daarop van toepassing is. Voor de productie van drukapparatuur gelden Europese eisen.

Het complete boekwerk omvat vijf delen: Algemeen, Procedures, Inspectie en Keuring, Ontwerpbeoordeling en Uitvoering van reparaties en wijzigingen. De publicatie van de afzonderlijke delen zal gespreid over dit jaar plaatsvinden. Om de Praktijkregels geheel ‘up to date’ te  houden volgen na januari 2007 nieuwe dan wel herziene delen en katernen.

De documenten zijn ook digitaal beschikbaar. Verder is er een elektronische nieuwsbrief en een elektronische adviesdienst aan de Praktijkregel voor Drukapparatuur gekoppeld, die gebruikers helpt bij de overgang naar de nieuwe wetgeving en de nieuwe Praktijkregels.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven