Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe principes machinerisico’s

De risico’s van machines kunnen in het kader van de machineveiligheid voortaan worden beoordeeld volgens nieuwe principes. Deze zijn vastgelegd in de NEN-EN-ISO 14121, waarmee de oude NEN-EN 1050 van 1997 de afgelopen maand is vervallen.
Titel van de nieuwe norm is ‘Veiligheid van machines – Risicobeoordeling – Deel 1: Principes’. Deze norm is een leidraad voor beslissingen over veiligheid al in de eerste ontwerpfase van machines voor bedrijven en organisaties in de Nederlandse machinebouw.

Om die toe te lichten heeft NEN een aantal prominente sprekers heeft uitgenodigd voor de voorlichtingsmiddag. Dat zijn Henk van Eeden van het Ministerie van SZW, Robert Huigen van het Europese normalisatie-instituut CEN, de voorzitter van de Nederlandse NEN-commissie Machineveiligheid Paul Hoogerkamp, en Rinus Simonis van een grote producent van veiligheidscomponenten voor machines en productielijnen.

Zij gaan in op onder meer de volgende veelgestelde vragen:

  • wat zijn de veranderingen in relatie tot de huidige Machinerichtlijn?
  • wat is de status van de huidige Europese normen in het kader van de nieuwe Richtlijn?
  • wat zijn de veranderingen van het toepassingsgebied?
  • wat is de samenhang tussen de inbouwverklaring en niet-voltooide machines (voormalige II-B verklaring)?

Meer informatie en het volledige programma

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven