Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe norm schept duidelijkheid voor onderhoudscontracten

Om onderhoudscontracten tussen uitbesteders en (industriële) onderhoudsbedrijven transparant en daardoor vergelijkbaar te kunnen maken, heeft NEN de Leidraad Onderhoudscontracten gepubliceerd. Het is een vertaling van de nieuwe Europese norm NEN-EN 13269. De vertaling dient als voorloper van een echte Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor onderhoudscontracten die later dit jaar verschijnt.

NEN-EN 13269 benoemt de elementen voor een standaard onderhoudscontract. De Nederlandse normcommissie heeft de Europese norm vertaald en is bezig op basis van die norm invulling te geven voor de specifieke Nederlandse situatie. Te denken valt aan een beschrijving van de verschillende typen contracten, bijvoorbeeld een inspannings-, resultaat- of -prestatiegericht contract. Daarmee wordt een relatie gelegd met Nederlandse norm voor de conditiemeting van gebouw- en industriële installaties NEN 2767. De uiteindelijke NPR Onderhoudscontracten zal het resultaat zijn van een proces waaraan zowel de opdrachtgevers als de technische aannemer van het onderhoudswerk heeft deelgenomen.

Transparantie en eenduidigheid
De norm en toelichtende NPR onderhoudscontracten scheppen eenduidigheid en transparantie in de te hanteren vaste contractstructuur, elementen en termen. Hierdoor kan de opsteller van een onderhoudscontract een groot aantal zaken eenvoudig invullen en overnemen. Dit zorgt ervoor dat de aandacht op hoofdzaken kan worden gericht. Offertes worden beter vergelijkbaar op prestatie en prijs. Voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer schept dit transparantie.

De NPR onderhoudscontracten is het resultaat van een proces waaraan zowel opdrachtgever als opdrachtnemer heeft deelgenomen. De NPR heeft betrekking op gebouwgerelateerd onderhoud (bouwkundig, installatietechnisch, schilderwerk) en is bedoeld voor eigenaren, beheerders, huurders, adviesbureaus, aannemers/onderhoudsbedrijven en installateurs.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven