Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe NEN-veiligheidsnorm in 2007

Met de norm NEN-EN-IEC 62061 kan aan elke veiligheidsfunctie in de machinebesturing een cijfer (SIL) worden gegeven. Machineontwerpers en -gebruikers kunnen met deze norm ook de veiligheid van (programmeerbare) elektronische veiligheidssystemen ontwerpen, implementeren en valideren. Voor de veiligheidsfuncties van machinebesturingen is er prISO 13849-1, die begin 2007 de norm NEN-EN 954-1 zal vervangen.

Zowel NEN-EN-IEC 62061 als prISO 13849 gaan over de veiligheid van machinebesturingen. Het IEC is bij de ontwikkeling van zijn norm meer uitgegaan van de elektrische en elektronische kant van machines, terwijl ISO meer redeneerde vanuit de mechanische en pneumatische aspecten van machines. Beide normen overlappen elkaar deels in verband met de toepassing van embedded software in de veiligheidscomponenten van machinebesturingen. De normen zijn echter niet uitwisselbaar. IEC en ISO streven ernaar beide normen in de toekomst in elkaar te laten opgaan.

Op 27 maart 2007 organiseert NEN de cursus ‘NEN-EN-IEC 62061: functionele veiligheid van machinebesturing’. Tijdens deze cursus wordt inzicht gegeven in de verschillende facetten van NEN-EN-IEC 62061 en in de nieuwe prISO 13849-1, die NEN-EN 954-1 begin volgend voorjaar zal vervangen. In de cursus komen de volgende aspecten aan bod:

  • actuele wettelijke eisen voor de (functionele) veiligheid van een machinebesturing
  • opbouw en werkwijze van NEN-EN-IEC 62061
  • relatie met prISO 13849-1 en NEN-EN-IEC 61508
  • omgaan met risicobeoordeling en bepaling van het SIL-niveau
  • het ontwerpen van een Safety Related Electrical Control System (SRECS)
  • het documenteren van de ontwerpkeuzes
  • het ontworpen veiligheidscircuit valideren

De cursus is bestemd voor (elektro)technisch ontwerpers, hard- en softwarebesturingsengineers, veiligheidskundigen die werken bij bedrijven die machines ontwerpen, fabriceren, assembleren, aanpassen, samenbouwen of renoveren.

Normen bij dit onderwerp

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven