Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe kansen voor medical devices in zorgmarkt

De huidige financiële crisis vergroot eens te meer de urgentie van een fundamentele bezinning op de inrichting van onze gezondheidszorg. Zie het recente rapport van oud-minister Ab Klink. Een geheel eigen bijdrage wordt geleverd door Health & Technology 2012 op 18 en 19 september in Arnhem. Organisator Mikrocentrum laat hier alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en de inzet van medische technologie aan het woord. Sprekers zullen de kansen schetsen voor nieuwe medical devices in een veranderende zorgmarkt en het perspectief belichten van zowel de zorgprofessional als de zorgconsument.

Eventmanager Herman van Wierst van Mikrocentrum over het thema van het gratis toegankelijke Health & Technology 2012 in Congrescentrum Papendal: “De zorg zoals we die gewend zijn wordt onbetaalbaar. Technologie zal een belangrijke rol spelen in de noodzakelijke verandering. Mits juist ingezet, want de realisatie van de gewenste oplossingen in zowel de professionele zorgmarkt (gericht op efficiëntie en kostenreductie) als de consumentenmarkt (preventie en zelfredzaamheid) vereist visie, en het juiste netwerk. Dit event draait om samenwerking rond vraaggestuurde innovatie van medical devices voor een efficiënte en betaalbare zorg.”

Zorginnovatieklimaat
Joris van den Hurk, Vice President & General Manager Cardiology, Philips Healthcare, zal spreken in zijn rol als voorzitter van Holland Health Tech, de brancheorganisatie van Nederlandse bedrijven in medische technologie. Ons land kent, vanuit internationaal perspectief gezien, een gunstig klimaat voor zorginnovatie, zo stelt hij. “Denk aan het vooruitstrevende en marktgerichte zorgstelsel, de wereldtop in universitair medische centra, wereldspelers in de zorgtechnologie en de relatief beperkte bureaucratie.” De kansen die dat biedt worden echter nog veel te weinig benut, aldus Van den Hurk. Hij bepleit daarom onder meer verruiming van het aantal pilots met voorwaardelijke markttoelating, waarin nieuwe werkwijzen en technologieën kunnen bewijzen zowel klinisch als economisch effectief te zijn.

Overigens helpt het niet dat de Nederlandse overheid medische technologie als ‘cost driver’ lijkt te zien. “Neem het vervangen van hartkleppen: in het verleden meestal chirurgisch uitgevoerd middels openhartoperaties. Nieuwe, minder belastende technieken via de lies maken het mogelijk meer patiënten succesvol te behandelen. Hierdoor stijgen op termijn weliswaar zorgbehoeften, maar het zou zonde zijn de resulterende maatschappelijke meeropbrengsten op te offeren aan strikte beperkingen van meerkosten.”

Sociaal-economische waarde
Een spreker die hierop aansluit is Yves Verboven, Executive Director van het European Health Technology Institute for Socio-Economic Research. “Wij kijken niet enkel naar de klinische meerwaarde en directe budgettaire impact van medische technologie, maar ook naar haar invloed op het welbevinden van patiënten en naar haar economische waarde.” Hij nuanceert het beeld van ‘cost driver’. “Specifiek medische technologie, zonder farma, maakt minder dan vijf procent van het totale budget voor gezondheidszorg uit, of minder dan één procent van het BBP.”

Bovendien wordt medische technologie tegenwoordig niet meer kritiekloos toegepast. Verboven signaleert een evolutie in het gebruik, richting ‘value-based’: “Wat betekent technologie voor de patiënt en wat kan die bijdragen aan de huidige gezondheidszorg? Sommige technologie kan kosten besparen in het ziekenhuis, andere biedt juist extra waarde doordat ze mensen langer gezond en aan het werk houdt.”

Preventie
Caroline Hummels, hoogleraar en themaleider Smart Environment binnen de strategic area Health van de TU Eindhoven, zal spreken over de trend dat de patiënt als zorgconsument de regie over zijn gezondheid en de zorg daarvoor in handen krijgt. “Het feit dat de zorgconsument een centralere rol krijgt, vraagt om andere productontwikkeling.” Preventie bijvoorbeeld is nu nog nauwelijks financieel geregeld in de zorgverzekering, maar gaat in de toekomst wel een grotere rol spelen. Daar kunnen nieuwe producten en diensten voor worden ontwikkeld.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven