Branche nieuws

Nieuwe Europese veiligheidscampagne

Afgelopen week is de nieuwe Europese campagne ‘Samen sterk voor preventie’ in Nederland afgetrapt. De campagne richt zich op de preventie van arbeidsgerelateerde ziekten, ongevallen en risicofactoren en wordt uitgevoerd in alle Europese lidstaten. De campagne is geïnitieerd door het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA).

Hoewel de werkplekken in Europa veiliger zijn dan ooit, vinden er jaarlijks op werkplekken bijna zeven miljoen ongevallen plaats. Bovendien is sprake van miljoenen door het werk veroorzaakte ziektegevallen. Niet alleen is het menselijk leed ten gevolge van onveiligheid en slechte gezondheid immens, ook de kosten zijn enorm. Ze worden geschat op 490 miljard euro per jaar; meer dan de helft van het crisisnoodfonds van de eurolanden.

Het doel van de aftrapbijeenkomst was om de aanwezigen (werkgevers, werknemers, branches, beleidsmakers en arbo-professionals) te informeren over de campagne en hen op te roepen dit thema samen (met management en medewerkers) op te pakken. Het management is primair verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, maar in de gezondste en veiligste organisaties wordt samengewerkt met die medewerkers. Daarom heeft de campagne twee speerpunten: leiderschap van het management en het betrekken van werknemers bij het voorkomen van ongevallen en het bevorderen van gezondheid.

Proactief
Tijdens de bijeenkomst werd de deelnemers gevraagd actief mee te denken over prioriteiten en acties. Hiermee bepaalden zij mede de campagnekoers voor de komende twee jaar. In de rol van supporter of campagnepartner kan iedereen de komende twee jaar aan de campagne meedoen.

Centraal onderdeel van de campagne is de Goede Praktijken Competitie. Deze competitie spoort voorbeelden van samenwerking tussen werkgevers en werknemers om risico’s en de gevolgen hiervan te beperken op en zet deze in het zonnetje. Bedrijven en intermediaire organisaties kunnen tot en met 12 september 2012 hun Goede Praktijk indienen. De prijsuitreiking vind plaats op de jaarlijkse conferentie in oktober. De nationale winnaars dingen daarna mee naar een Europese Award die in april 2013 worden uitgereikt.

Meer informatie over de campagneactiviteiten in Nederland vindt u op de nationale campagnewebsite.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven