Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe codering voor technische tekeningen

ET-installateurs, adviseurs en opdrachtgevers hebben in hun werk te maken met documentatie over installaties. Niet alleen handig voor de communicatie tussen de verschillende partijen, maar het is ook wettelijk verplicht om documentatie van een ET-installatie beschikbaar te hebben. Daarbij hoort een schematische weergave van de installatie in technische tekeningen, met codes en symbolen. In die tekeningen gaat de komende jaren veel veranderen.

Een aantal jaren geleden kon NEN 5158 nog voor technische tekeningen van elektrotechnische installaties worden gebruikt. Deze norm werd echter vervangen door de wereldwijde NEN-EN-IEC-reeks 61346. Deze reeks beschrijft de methode om technische systemen en de verschillende onderdelen daarvan in tekeningen vast te leggen en herkenbaar te maken met codes. In deze coderingsmethode zijn vrij veel aspecten uit NEN 5158 opgenomen, zoals het gebruik van de karakters =, + en -.

De twee grootste verschillen tussen de nieuwe en oude tekenmethode zijn dat de nieuwe coderingsmethode altijd aan beide kanten is uit te breiden en dat met de nieuwe coderingsmethode een object voornamelijk wordt aangeduid met slechts één type karakter (= of + of -) en niet meer met een vaste volgorde van =, + en – in één codering. NEN heeft inmiddels de Nederlandstalige versie van deel 2 van IEC 61346 gepubliceerd.

Veiligheid
De NEN-EN-IEC 61346-reeks bestaat uit vier delen. Delen 1 en 2 zijn internationale normen die ook in Europa en in Nederland van kracht zijn. Deel 1 gaat over structuurbeginselen en referentieaanduiding, deel 2 gaat over objectclassificering. Delen 3 en 4 zijn technische rapporten en dienen als toelichting op de delen 1 en 2.

Het toepassen van NEN-EN-IEC 61346-reeks wordt niet rechtstreeks door de wet voorgeschreven. In andere, wél verplichte normen kan echter worden verwezen naar deze norm, waardoor hij toch verplicht wordt. Aangezien een goede en gestructureerde documentatie van een technische installatie essentieel is voor de veiligheid, verwijzen steeds meer normen naar de NEN-EN-IEC 61346-reeks.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven