Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe arborichtlijn voor geluidhinder op de werkplek

Geluid op de werkplek kan naast gehoorschade ook hinder opleveren. Over de relatie tussen lawaai en gehoorschade is inmiddels veel bekend. Veel minder is er bekend over de relatie tussen een bepaald geluidsniveau en de mate van hinder. Zoals een vervelende piep, die eerder hinderlijk is vanwege de toonhoogte dan vanwege zijn geluidsniveau. Bovendien wordt hinder door iedereen weer anders ervaren.

In het nieuwe ontwerp van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 3438 ‘Ergonomie – Geluidhinder op de arbeidsplaats – Bepaling van de mate van verstoring van communicatie en concentratie’ worden twee methodieken beschreven waarmee geluidhinder op werkplekken kan worden beoordeeld. Eén op basis van verstaanbaarheid en één op basis van concentratievermogen. Als geluidhinder goed onder de loep wordt genomen en kan worden beperkt, kan dit leiden tot kwaliteitsverbetering.

Ook kan beheersing van geluidhinder een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van ziekteverzuim Het doel van NPR 3438 is om aanwijzingen te geven bij bouw- en huisvestingstrajecten en bij evaluatie- en beoordelingsprocessen, zoals risico-inventarisatie en evaluaties (RI&E’s).

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven