Ga naar hoofdinhoud

Nieuw dochterbedrijf Oliveira

Oliveira pro-active mainte-nance, een van origine Nederlandse onderneming in pro-actief onderhoud, heeft een nieuw dochterbedrijf opgericht. Oliveira Hydro, Marine & Shipping gaat zich toeleggen op het adviseren, ondersteunen, implemen-teren en uitvoeren van con-ditieafhankelijk onderhoud op schepen, offshore-in-stallaties en applicaties in de watersector (onder andere zuive-ringsinstallaties en installaties voor pompgemalen). Alle diensten zullen op locatie bij de klanten worden uitgevoerd.

De aangeboden diensten variëren van maintenance consultancy, trouble shooting en smeertechnisch onderhoud tot het uitvoeren van trillings-metingen, olieanalyses en infrarood analyses. In geval van trouble shooting wordt na het uitvoeren van de analyse een rapportage opgesteld waarin de status van de technische installaties wordt beschreven en adviezen worden gegeven over de te nemen onderhoudsmaatregelen. Verder kan de nieuwe dochter personeel op locatie opleiden, zodat het in eigen beheer conditie-metingen kan uitvoeren, al dan niet met ondersteuning van OIiveira.

De onderneming kan tevens zorg dragen voor totale uitbesteding, waarbij afhankelijk van de gevraagde frequentie of het onderhoudsinterval, de medewerkers van Oliveira periodiek een rapportage opstellen over de status van de installaties. Verder heeft het bedrijf kennis en ervaring met betrek-king tot online meetsystemen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven