Ga naar hoofdinhoud

NEN vertaalt norm explosieve atmosferen

In september is de NEN-norm ‘Explosieve atmosferen – Deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrisch installaties’ verschenen. Begin 2008 komt de Nederlandse vertaling van deze belangrijke norm uit. Dit document vervangt de norm uit 2003. In de norm zijn de factoren beschreven die direct verband houden met de inspectie en het onderhoud van deze installaties in gebieden waar gevaar kan worden veroorzaakt door brandbare stoffen in de vorm van gas, damp, nevel, stof, vezels of zwevende materiaaldeeltjes.

De norm is bedoeld om te worden toegepast op plaatsen waar de aanwezigheid van ontplofbare gas/lucht- of stof/luchtmengsels onder normale atmosferische omstandigheden een risico kan inhouden.

Wijzigingen
De belangrijkste technische wijzigingen ten opzichte van de vorige norm zijn dat de aanvullende eisen voor inspectie en onderhoud van elektrische installaties op plaatsen waar stofontploffingsgevaar kan heersen zijn inbegrepen. Kennis, vakbekwaamheid en competenties van ‘verantwoordelijke personen’, ’technische personen met leidinggevende functie’ en ‘arbeiders’ worden uitgelegd in de nieuwe bijlage B. Daarnaast worden er materieelbeveiligingsniveaus (EPL’s) geïntroduceerd en deze worden uitgelegd in de nieuwe bijlage C.

Inspecties
Elektrische installaties in gevaarlijke gebieden moeten om veiligheidsredenen regelmatig worden geïnspecteerd. Een eerste inspectie bij ingebruikneming is noodzakelijk, maar deze moet óf worden gevolgd door regelmatige periodieke inspecties, óf voortdurend onder toezicht staan van vakbekwaam personeel.
Van groot belang is te weten dat van installaties die in een gevaarlijk gebied correct functioneren, de deugdelijkheid niet vanzelfsprekend behouden blijft.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven