Ga naar hoofdinhoud

NEN publiceert leidraad voor arbocatalogus

Alle sectoren, branches en bedrijven die aan de slag willen met een arbocatalogus, kunnen nu gebruikmaken van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8050 – Leidraad voor de totstandkoming van arbocatalogi. Het document bevat een stroomschema dat in hoofdlijnen de stappen weergeeft om tot een arbocatalogus te komen, deze te communiceren en deze als ‘levend document’ te onderhouden.
 
Per 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet herzien. Werkgevers en werknemers hebben meer ruimte, mogelijkheden en verantwoordelijkheden gekregen. Sociale partners kunnen nu invulling geven aan de wet- en regelgeving in de vorm van een arbocatalogus. Uit een enquete en interviews bleek de behoefte aan een richtlijn voor het opstellen daarvan. Op 30 juli heeft NEN deze, na een half jaar intensief werk door een commissie met kerngroep en klankbordgroep, gepubliceerd.

De NTA 8050 gaat er niet vanuit dat alleen sectoren aan de slag gaan met een arbocatalogus. Volgens de Memorie van Toelichting bij de Arbowet kunnen zowel sectoren, branches, individuele bedrijven als groepen bedrijven een arbocatalogus opstellen. Daarom biedt de NTA 8050 deze ruimte ook. Essentieel is het maken van een bewuste keuze bij de start van het proces in belanghebbenden en toepassingsgebied. Het document is in alle gevallen bruikbaar.

Proces en toepassing
De NTA 8050 onderscheidt vijf processtappen: intentie (toepassingsgebied, belanghebbenden en ambitieniveau), risico’s (selectie en prioriteitstelling), arbocatalogus (maatregelen en middelen), communicatie en registratie en rapportage. Alle processtappen en randvoorwaarden worden in het document uitvoerig behandeld. Naast de beschrijving van het proces en de managementsystematiek die in de leidraad verwerkt is, gaat de NTA 8050 ook in op de toepassing van arbocatalogi op bedrijfsniveau. Ook geeft hij een voorbeeld van de uitwerking van het stellen van ambities c.q. streefwaarden.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven