Ga naar hoofdinhoud

NEN herziet norm ontploffingsgevaar

Op werkplekken kunnen ontplofbare mengsels van gas en lucht of stof en lucht ontstaan. Werkgevers zijn verplicht om het risico van een ontploffing te minimaliseren. De Europese norm ‘NEN-EN 1127-1 Ontplofbare atmosferen’ is hierbij een handig hulpmiddel. Deze norm is herzien.

In de NEN-EN 1127-1 staat hoe men ontploffingsgevaar kan herkennen en welke maatregelen men moet nemen om dit gevaar te elimineren. De norm besteedt daarom aandacht aan het herkennen van gevaren, de risicobeoordeling, de risicoreductie en de informatie voor de werknemers. De definities en verwijzingen in de norm zijn onlangs geactualiseerd.

Wettelijke eisen
De in de norm beschreven maatregelen hebben zowel betrekking op de processen die plaatsvinden in een ruimte met potentieel ontploffingsgevaar als op de apparatuur die in die ruimte wordt gebruikt. De norm is opgesteld in het kader van twee Europese richtlijnen: de ATEX 95-richtlijn en de machinerichtlijn en kan dus worden gebruikt om aan bepaalde wettelijke eisen te voldoen.

De norm is bedoeld voor werkgevers van bedrijven waar wordt gewerkt met brandbare gassen en poeders waardoor een potentieel ontploffingsgevaar bestaat. De norm geldt ook voor fabrikanten van apparatuur en beveiligingssystemen die in een ontploffingsgevaarlijke omgeving worden toegepast. De NEN-EN 1127-1 is in het Nederlands verkrijgbaar.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven