Ga naar hoofdinhoud

NEN 0512 opnieuw uitgebracht

Sinds 2002 bestaat de norm voor de juiste en gepaste viering van 5 december. Na een wijziging in het ontwerp in 2007 is de norm vorig jaar definitief gepubliceerd als NEN 0512:2010 en nu opnieuw door NEN uitgebracht. In tegen-stelling tot de andere normen is dit exemplaar gratis door iedereen te downloaden en te distribueren.

De norm omvat twaalf hoofdstukken, te beginnen uiteraard bij Onderwerp en Toepassingsgebied, Normatieve verwijzingen en Termen en definities. Vervol-gens komen hoofdstukken als Locatie, Middelen van vervoer, Bepalings-methoden authenticiteit, Kwaliteitsborging en classificatie en tenslotte Handelingsvoorschriften bij geloofwaardigheidscalamiteiten aan de orde.

Deze definitieve versie is opgesteld door subcommissie 400 51201 ‘Sint & Piet’ en aanvaard door normcommissie 400 512 ‘Viering Hoogtijdagen’. Aan de normcommissie werd bijgedragen door een aantal brancheorganisaties uit de voedingsmiddelen- en speelgoedindustrie, literaire genootschappen, de VSN (Vereniging Stoomschip Nederland) en het Anti-discriminatiefront.

NEN 0512:2010 is gratis te downloaden vanaf de website van NEN.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven