Ga naar hoofdinhoud

Nationaal infocentrum veiligheid noodzaak

Er moet een nationaal informatiecentrum over veiligheid komen. Dat concluderen acht organisaties die actief zijn in preventie van ongevallen en geweld. Naar aanleiding van het rapport ‘Let op letsels – Preventie van ongevallen, geweld en suïcide’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu, zouden er extra maatregelen moeten komen om het aantal doden en gewonden terug te dringen.

Volgens de organisaties (Consument en Veiligheid, Movisie, Nederlands Olympisch Comite*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK), Stichting Wetenschappelijk Onderzoek, Verkeersveiligheid (SWOV), Trimbos-instituut, Technische Universiteit (TU) Delft Vakgroep Veiligheidskunde, Veilig Verkeer Nederland (VVN) moet het centrum de kennis van alle veiligheidsonderwerpen bundelen en zo effectiever beleid en interventies mogelijk maken. Ook binnen de overheid is een betere afstemming van het preventiebeleid noodzakelijk.

5.300 doden per jaar
Uit het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu blijkt dat ongevallen en geweld nog steeds een belangrijk volksgezondheidsprobleem zijn: 5.300 doden per jaar en meer dan een miljoen gewonden. Na kanker en hart- en vaatziekten, zijn ongevallen de derde oorzaak van vroegtijdig overlijden in Nederland.

In het nationaal informatiecentrum moet de kennis over alle veiligheidsonderwerpen worden gekoppeld. Verkeersveiligheid, arbeidsveiligheid, veiligheid in en om het huis, veiligheid tijdens sport en spel en preventie van geweld en suïcide moeten hierin een plek krijgen. Tot nu toe zijn deze onderwerpen altijd apart aangepakt, ook vanuit de overheid.

We weten al veel over hoe we bijvoorbeeld ongevallen kunnen voorkomen, maar vaak is informatie hierover versnipperd beschikbaar. Door kennis en vaardigheden in het omgaan met de verschillende risico’s te bundelen, kunnen interventies én het veiligheidsbeleid effectiever worden uitgevoerd.

Van kennis naar praktijk
De output van het informatiecentrum kan gebruikt gaan worden door de overheid voor het maken van beleid en door preventieorganisaties voor het ontwikkelen van interventies. Uiteraard is deze kennis ook bijzonder nuttig voor andere veiligheidsprofessionals en preventiewerkers. De kennis is ook bedoeld voor productontwikkelaars en ontwikkelaars van infrastructuur.

Kennis over risicogedrag is essentieel om het ontwerp van voertuigen, weginfrastructuur, arbeidsmiddelen, zorgsystemen, consumentenproducten en openbare gelegenheden veiliger te maken. Door in het ontwerp van producten en de omgeving voldoende veiligheidsvoorzieningen op te nemen, kan veel (ernstig) letstel bij het gebruik ervan worden voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een dubbele beveiliging in bedieningssystemen (van apparatuur, werktuigen en auto’s bijvoorbeeld) of aan vandalismebestendige uitgaanszones.

Wat is verder nodig?
De organisaties rekenen allereerst op steun van de overheid bij de oprichting van het informatiecentrum. Daarnaast roepen we de overheid op om:

  • Te zorgen voor voldoende kwaliteit in wet- en regelgeving en het toezicht op de naleving daarvan.
  • Heldere keuzes te maken in de verdeling van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid tussen de publieke en de private sector (en tussen overheidstoezicht en eigen verantwoordelijkheid).
  • De integrale aanpak van veiligheid binnen de organisatie van de overheid zichtbaar te maken.

Het advies van de organisaties is gebundeld in een visiedocument en aangeboden aan Hans de Goeij, Directoraat Generaal (DG) Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven