Ga naar hoofdinhoud

Mikrocentrum op zoek naar nieuwe ontwikkelingen

Mikrocentrum biedt al sinds 1968 cursussen voor de industrie. Tegenwoordig worden jaarlijks circa 500 cursussen gegeven op basis van ruim 140 cursustitels. Kenmerkend voor het aanbod van Mikrocentrum is dat het sterk is gericht op de vraag uit de industrie. Door goede contacten met de industrie kan het opleidingscentrum snel inspelen op thema’s die nu van belang zijn, volgens Erik Wishaupt, Manager Opleidingen sector Elektro, Aandrijven, Besturen, Software en Veiligheid.

“De door het Mikrocentrum aangeboden opleidingen zijn niet alleen bedoeld voor leden, maar ook voor derden die geïnteresseerd zijn”, onderstreept Wishaupt. “De leden kennen een financieel voordeel bij het volgen van een training. Daarnaast kunnen de leden, zonder kosten, bij een themadag een stand opbouwen om de gegeven presentaties te onderbouwen.”

Mikrocentrum heeft drie speerpunten: behalve om opleiden gaat het ook om ontmoeten en ondernemen. Ontmoeten in de vorm van het organiseren van vakbeurzen, congressen en themadagen; ondernemen als netwerkorganisatie met vijfhonderd deelnemers in het High Tech Platform als centrale spil. Wishaupt: “We zijn altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en alert op behoeftes van het bedrijfsleven. Daarom is het High Tech Platform van belang. Deze bedrijven staan met de voeten in de aarde staan en kunnen aangeven welke kennis ontbreekt en bijgeschaafd moet worden.”

Cursussen
De cursustitels zijn verdeeld in groepen: Werktuigbouwkunde/Product engineering, Kunststoffen, Elektro(nica)/Industriële Automatisering, Procesoptimalisatie, Software Engineering, Projectmanagement/Organisatie, Persoonlijke Vaardigheden, Kwaliteitsmanagement/Veiligheid en Onderhoudsmanagement. Het palet loopt daarmee van techniek tot aan organisatie-aspecten zoals procesverbeteringen en persoonlijke vaardigheden.

Alle opleidingsniveaus
Mikrocentrum ondersteunt alle opleidingsniveaus, vanaf VMBO tot aan academisch niveau. Dat wil zeggen VMBO tot en met HBO via Mikrocentrum en HBO+ en academisch niveau via Engenia.
Wishaupt: “We zoeken altijd naar docenten die autoriteit zijn in hun vakgebied en plezier hebben in het overdragen van kennis. We letten zowel op de kwaliteit van docenten als op het opleidingsmateriaal en de te behandelen thema’s die voor de industrie van belang zijn.” De huidige docenten komen zonder uitzondering uit het bedrijfsleven. Het zijn zowel freelancers als ZZP-ers die hun vak verstaan. Het belangrijkste is wel dat zij hun kennis willen overdragen aan de cursisten. En, misschien een niet te onderschatten factor, dat zij plezier hebben in het doorgeven van hun kennis aan andere technici.

Overleg met bedrijf opgezet
“We merken dat cursussen op het gebied van projectmanagement en persoonlijke vaardigheden een aantrekkelijke uitbreiding vormen van het palet. Cursisten hebben goede ervaringen met onze technische cursussen en komen terug, ook voor deze trainingen. Vergeet niet dat onze docenten ervaringen hebben met deze doelgroep. Dat merkt een cursist”, aldus Wishaupt. Hij benadrukt dat Mikrocentrum ook opleidingen bedrijfsintern verzorgt. Een cursus wordt dan in overleg met het betreffende bedrijf opgezet. De docent bepaalt in overleg met de klant welke delen van het beschikbare materiaal wordt ingezet en welke aanvulling nodig is voor de specifieke situatie.

Het volledig artikel vindt u in het april-nummer van Aandrijftechniek.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven