Branche nieuws

Mikrocentrum houdt themadag Machineveiligheid

Op 29 december 2009 wordt de nieuwe Machinerichtlijn (2006/42/EG) zonder overgangstermijn van kracht en dient deze richtlijn ook omgezet te zijn naar Nederlandse wetgeving. Met de komst van deze nieuwe richtlijn worden de eisen gesteld aan de veiligheidsfuncties in een machinebesturing verhoogd. Mikrocentrum houdt daarom op 12 mei een themadag in Eindhoven

Naast een duidelijke beschrijving van het fenomeen veiligheidsfunctie zal ook de certificering van veiligheidsrelais en veiligheids-PLC een vereiste worden. Verder gaat er voor een machinebouwer, door het vervallen van de norm EN 954-1 en de harmonisatie van zowel de PL-norm als ook de SIL-norm, veel veranderen.

Technische ontwikkelingen en vernieuwingen, zoals elektronica en software voor de veiligheidsfuncties, in een machinebesturing hebben ertoe geleid dat de norm EN 954-1 uit 1996 niet meer voldoet. Ondertussen zijn er voor de machinesector in dit verband twee nieuwe normen opgesteld. In 2005 is de NEN-EN-IEC 62061 aangenomen en een jaar later de NEN-EN-ISO 13849-1, die respectievelijk het veiligheidsniveau classificeren in een ‘safety integrity level’ (SIL) en een ‘performance level’ (PL). Hoewel beide normen de parameter ‘faalkans per uur’ of PFH bevatten, zijn er ook belangrijke verschillen tussen beide normen, die tijdens de themadag worden besproken.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven