Ga naar hoofdinhoud

Metaalunie vraagt om leerwerkplekken

Onlangs hebben de overheid en een aantal partijen uit de industrie het Techniekpact ondertekend. Maar wil het pact het beoogde resultaat hebben, dan zal het bedrijfsleven méér moeten doen dan moord en brand schreeuwen. Koninklijke Metaalunie doet een dringend oproep aan haar leden om meer leerwerk- en stageplekken ter beschikking te stellen aan jongeren.

De werkgeversorganisatie vraagt mkb-metaalbedrijven in de regio actiever mee te werken aan het opleiden van jongeren tot vakbekwame medewerkers in de metaaltechniek. Metaalunie geeft op deze manier onder andere invulling aan de doelstellingen van het afgesloten Techniekpact.

In het pact hebben werkgevers- en werknemersorganisaties, overheid en onderwijs afspraken gemaakt over de concentratie van techniekopleidingen in regio’s, in combinatie met een grotere betrokkenheid van bedrijven.

“Ondanks de huidige onzekere economische situatie weten we dat er de komende jaren een groot tekort aan technische vakmensen ontstaat”, zegt Metaalunievoorzitter Michaël van Straalen.

Grotendeels gaat het om vervangingsvraag, maar ook om de vraag naar nieuw, extra personeel. Zodra de economie weer aantrekt, loopt onze sector tegen een stevig tekort aan vakmensen aan. Het is zaak om deze jongeren nu op te leiden, zodat ze op dat moment beschikbaar zijn.

Iedereen weet hoe weinig jongeren nog kiezen voor een technische opleiding. De laatste jaren zijn er veel acties geweest om jongeren te laten zien welke mogelijkheden en kansen er zijn in de techniek. Het is daarom van groot belang dat jongeren, die nu bewust kiezen voor een metaal technische opleiding, ook de gelegenheid krijgen hun ambities waar te maken.”

Leerwerkplekken stimuleren
Juist voor komend schooljaar lijkt er sprake van een recordaantal aanmeldingen voor een opleiding in de metaaltechniek bij de ROC’s en de regionale Opleidingsbedrijven Metaal. Zonder leerwerk- en stageplekken kunnen deze jongeren echter niet worden opgeleid. Metaalunieleden zijn hierbij een essentiële schakel.

Er zijn zowel landelijk als regionaal financiële regelingen afgesproken die het aantrekkelijk(er) maken voor bedrijven om een leerling op te leiden. Elk bedrijf kan voor maximaal vijf werknemers met een (leer)arbeidsovereenkomst die een beroepsopleiding gaat volgen, een Leerwerkbijdrage aanvragen.

Overigens mogen duidelijk zijn, dat ook niet-metaalbedrijven hun bijdrage kunnen leveren door leerplek- en stageplaatsen beschikbaar te stellen. (foto: Bureau Top)

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven