Ga naar hoofdinhoud

Metaalunie bereidt nieuwe IPC-aanvragen voor

Op 13 juni 2012 gaat de volgende tender Innovatie Prestatie Contracten (IPC) open met sluitingsdatum 13 september 2012 om 17.00 uur. De Koninklijke Metaalunie zal bij voldoende belangstelling als penvoerder opnieuw één of meerdere aanvragen indienen. Nieuw aan deze tender is dat het aantal tendercriteria van zeven is teruggebracht tot drie. Waaronder een geheel nieuwe: aansluiten bij topsectorenbeleid.

De Koninklijke Metaalunie begeleidt als penvoerder meerdere IPC-trajecten en is bezig voor de komende tender één of meerdere aanvragen voor te bereiden. Een IPC-traject houdt in dat per aanvraag 10 tot 20 mkb-bedrijven een tweejarig innovatieproject uitvoeren waarbij een hoge mate van samenwerking tussen de deelnemers binnen het IPC-traject plaatsvindt. De innovatieplannen worden per deelnemer voor 40% met een maximum van 25.000 euro gesubsidieerd door het ministerie van EL&I. Voor deze IPC-tender is 17 miljoen euro beschikbaar.

Criteria
De aanvragen worden door de overheid beoordeeld op drie tendercriteria:
1. Mate van innovatie
Een IPC-project en de onderliggende activiteiten moeten gericht zijn op de ontwikkeling van producten, diensten of productieprocessen die nieuw zijn voor de bedrijven. Een IPC-project moet een duidelijk innovatief aspect bevatten.

2. Kwaliteit van samenwerking
Innovatie wordt gestimuleerd door over de eigen grenzen te kijken. Samenwerking met andere bedrijven, andere branches en andere instellingen kan tot nieuwe ideeën en producten leiden. Daarom is samenwerking een belangrijk aspect van een IPC-project.

3. Aansluiting bij topsectoren
Het Kabinet zet in op negen topsectoren, namelijk Agrofood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Creatieve industrie, Chemie, Water, Energie, Life Sciences en Health, High Tech Systemen en Materialen, Logistiek, plus drie doorsnijdende thema’s Biobased Economy, ICT en Nanotechnologie.
Daarom is aan de IPC-regeling een tendercriterium toegevoegd dat ingaat op de mate van aansluiting van een IPC-project bij het topsectorenbeleid.

Thema’s
Om aansluiting te vinden bij het topsectorenbeleid heeft de Metaalunie gekozen voor twee thema’s die met name aansluiting vinden bij de topsector High Tech Systems & Materials: Composieten en Combibewerking met laser.

Composieten
Het gebruik van composietmateriaal neemt de laatste jaren onder druk van dematerialisatie en lichter construeren een steeds grotere vlucht. De bedoeling van dit IPC-thema is de deelnemers bewuster te maken van het gebruik van composietmateriaal naast de huidige metaallegeringen. Door nieuwe, maar ook huidige, producten te ontwerpen met een aangepaste materiaalkeuze kan het bedrijf zich onderscheiden in de markt.
Maar tevens zal moeten worden nagegaan wat deze aanpassing voor invloed heeft op het eigen productieproces, zoals het bewerken van composietmateriaal.

Combibewerking met laser
Onder druk van de vraag naar nieuwe, lichte en sterke materialen zijn de afgelopen jaren nieuwe materialen ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan hoge sterkte staal en keramiek. Met de toename in sterkte-eigenschappen is ook de moeilijkheidsgraad voor het bewerken toegenomen.

Om toch deze materialen met conventionele technieken te kunnen bewerken is een ontwikkeling gaande waarbij een conventionele bewerkingstechniek wordt gecombineerd met een gerichte laserstraal, waardoor zeer plaatselijk de structuur en daarmee de mechanische eigenschappen kunnen worden aangepast. Deze bewerkingstechniek biedt kansen voor metaalbewerkingsbedrijven om hoog kwalitatieve metaallegeringen te kunnen bewerken en daarmee hun marktaandeel te vergroten.

Bedrijven die interesse hebben om aan één van de genoemde IPC-thema’s deel te nemen kunnen contact opnemen met Ronald Kousbroek (tel. 030-605 33 44), penvoerder namens de Koninklijke Metaalunie.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven