Ga naar hoofdinhoud

Meeste werkgevers stimuleren gezond gedrag

Werkgevers bemoeien zich steeds meer met de gezondheid van hun personeel. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers en bij het beoordelingsgesprek staat de fysieke en mentale gesteldheid van het personeel nadrukkelijk op de agenda.

Dit komt naar voren in het HRpraktijk Panel-onderzoek naar preventie, verzuim en re-integratie dat onlangs is gehouden onder 850 P&O’ers.

Een kleine meerderheid spreekt medewerkers ook daadwerkelijk aan op ongezond gedrag tijdens werktijd. Aanmerkelijk terughoudender is men ten aanzien van ongezond gedrag buiten werktijd: slechts 24 procent durft daar kritisch over te zijn.

Verzuim
Bijna de helft van de respondenten geeft overigens aan dat het verzuim de afgelopen twee jaar is afgenomen; dit loopt gelijk op met de eigen inspanningen voor het herstel van medewerkers. Wel ligt het gemiddelde verzuimpercentage bij grotere organisaties (boven de 500 medewerkers) met 5,9 procent beduidend hoger dan bij kleinere: 3,2 procent bij bedrijven onder de 20 mensen.

Schroom voor sancties
Uit de online enquête, die in samenwerking met onderzoeksbureau Millward Brown is uitgevoerd, blijkt verder dat gezondheid steeds vaker deel uitmaakt van het beoordelingsgesprek met de medewerker.

Opvallend is dat het merendeel van de P&O’ers (77 procent) meent dat wettelijke verplichtingen (Wet verbetering poortwachter, Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte, premiedifferentiatie in WAO en WIA) het verzuim enigszins tot aanzienlijk hebben doen afnemen. Blijkbaar beginnen de overheidsmaatregelen op dit terrein hun vruchten af te werpen. Tegelijkertijd is er grote schroom om arbeidsvoorwaardelijke prikkels als wachtdagen en beloning van laag verzuim in te zetten: 61 procent doet helemaal niets op dit vlak.  

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven