Ga naar hoofdinhoud

Meer innovaties bij Nederlandse bedrijven

Het aantal innovatieve bedrijven in Nederland is toegenomen. Ook wordt er door deze bedrijven bij het innoveren, meer dan voorheen, samengewerkt met andere partijen. De ontwikkeling van de uitgaven aan research en development (R&D) in Nederland blijft daarentegen achter bij de nominale groei van het bruto binnenlands product (bbp). De R&D-uitgaven in Nederland blijven dan ook in toenemende mate achter bij die in veel andere landen. Dit zijn enkele conclusies uit de publicatie Kennis en economie 2006 van het CBS.
 
Een kwart van de bedrijven heeft in de periode 2002-2004 innovatieve activiteiten ondernomen. Dit is meer dan in de periode 2000-2002, maar nog altijd minder dan in de jaren negentig van de vorige eeuw. Van de onderscheiden sectoren is vooral het aantal innovatieve bedrijven in de dienstensector toegenomen (van 16 naar 23 procent). Daarnaast is vooral het aantal bedrijven met procesinnovaties toegenomen. Van de innovatieve bedrijven in 2002-2004 heeft 71 procent procesinnovaties doorgevoerd. Hiermee is voor het eerst sinds jaren het aantal bedrijven met procesinnovaties praktisch gelijk aan het aantal bedrijven met productinnovaties.

Ruim één op de drie innovatieve bedrijven heeft in de periode 2002-2004 bij het innoveren samengewerkt met andere partijen. Dit is het hoogste aantal in de afgelopen jaren. Door de bedrijven werd vooral samengewerkt met partijen binnen de eigen bedrijfskolom en in mindere mate met universiteiten, consultants, particuliere onderzoeksinstituten of overheidsinstellingen.

Een randvoorwaarde voor R&D en innovatie is de beschikbaarheid van voldoende kennis om dit ook daadwerkelijk te kunnen doen. Het aantal jongeren met een voltooide hogere opleiding is de laatste jaren gestaag toegenomen. Dit is grotendeels veroorzaakt door een toenemend aantal vrouwen dat met succes een hogere opleiding voltooit. Deze vrouwen kiezen vaak voor de minder exacte richtingen. Hierdoor groeit de belangstelling voor studierichtingen in de cluster ‘sociale wetenschappen, bedrijfskunde en rechten’.

De publicatie Kennis en economie 2006 schetst een beeld van deze en andere ontwikkelingen op het terrein van het ontwikkelen en toepassen van kennis in Nederland. De ontwikkelingen in Nederland worden hierbij regelmatig in internationaal perspectief geplaatst. Naast de hier genoemde onderwerpen komen ook de volgende onderwerpen aan bod in de publicatie Kennis en economie 2006:

  • Het middelbaar beroepsonderwijs
  • Knelpunten bij innovatie (financiering, gekwalificeerd personeel e.d.)
  • Bescherming van innovaties (onder andere patenten)
  • Niet-technologische vernieuwingen (organisatie of marketing)

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven