Ga naar hoofdinhoud

Meer geld voor nanotechnologie

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken stelt in 2008 via Innovatieprogramma Point-One 16,2 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkelingen op het gebied van nano-elektronica en embedded systemen. Met deze financiële ondersteuning kunnen het MKG, grote bedrijven en kennisinstellingen haalbaarheidsprojecten, R&D-projecten en Europese projecten realiseren, die een bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling van nanoelektronica en embedded systemen.

Nanoelektronica en embedded systemen leveren essentiële bouwstenen voor de samenleving van de toekomst. Belangrijke markten zijn de automobielindustrie, medische systemen, luchtvaart, consumentenelektronica en telecommunicatie. Om de positie van het Nederlandse bedrijfsleven op deze gebieden te behouden en verder uit te breiden, hebben enkele belangrijkste Nederlandse spelers het Innovatieprogramma Point-One opgezet. Hierin een Strategische Onderzoeksagenda opgesteld, gebaseerd op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeftes. Behalve naar omzetstijging voor de sector streeft het programma naar additionele arbeidsplaatsen, betere toegang tot onderzoeksfaciliteiten en groei van het aantal bedrijven (inclusief toeleveranciers) in de sector.

Financiële ondersteuning
Minister Van der Hoeven onderstreept de doelstelling van het Innovatieprogramma Point-One. Ze stelt in 2008 een financiële bijdrage beschikbaar die als volgt zal worden verdeeld:

  • 0,5 miljoen euro voor haalbaarheidsprojecten;
  • 6,5 miljoen euro voor R&D-projecten;
  • 9,2 miljoen euro voor Europese projecten.

Fundamenteel onderzoek wordt vanuit deze middelen niet gesubsidieerd. De nu ter beschikking gestelde financiering is 4,2 miljoen hoger dan in 2007. Met name voor Europese projecten (was vorig jaar 5,4 miljoen euro) is aanzienlijk meer geld beschikbaar.

Aanvragen voor R&D-projecten en Europese projecten kunnen sinds 23 juli bij SenterNovem worden ingediend, voor MKB-haalbaarheidsprojecten met ingang van 4 augustus. Voor R&D- en Europese projecten is de uiterlijke indieningsdatum 26 september 2008, haalbaarheidsprojecten sluit de indiening op 14 november 2008. De R&D projecten en de Europese projecten zullen in een tenderprocedure worden beoordeeld, de haalbaarheidsprojecten in een doorlopende procedure (FIFO procedure). Voor de Europese projecten dient een ITEA2, MEDEA+ of een Catrene label te zijn verkregen.

Point-One en SenterNovem organiseren voor potentiële aanvragers begin september een informatiebijeenkomst op de High Tech Campus in Eindhoven. 

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven