Ga naar hoofdinhoud

MBO Techniek voorlopig gered

In een debat met de Tweede Kamer heeft minister Jet Bussemaker van Onderwijs over de bekostiging van het MBO herhaald, dat ze de zorg van werkgevers en onderwijsinstellingen over de bekostiging deelt. De minster heeft aangekondigd dat ze het bekostigingsvraagstuk wil meenemen in het overleg over het Techniekpact, dat met werkgevers, onderwijs en vakbeweging overleg wordt gevoerd. Werkgeversorganisatie FME-CWM is uiteraard blij dat de minister oog en oor heeft voor deze zorgen.

In eerste instantie was in het wetsvoorstel ‘wijziging wet educatie en beroepsonderwijs’ een gelijke bekostiging van alle mbo-opleidingen opgenomen. Daardoor zou het voor ROC’s minder aantrekkelijk worden om techniekopleidingen, die nu eenmaal duurder zijn, aan te bieden.

In de aanloop naar dit debat heeft FME bij leden van de Tweede Kamer en bij de minister al gepleit voor het behouden van een hogere bekostigingsvergoeding voor de dure techniekopleidingen. De werkgeversorganisatie vreesde dat op ROC-directies druk zou gaan ontstaan om alleen de goedkoopste opleidingen te gaan verzorgen.

Techniekpact
In een eerdere brief aan de Kamer liet de minister al weten dat het kabinet nog steeds de ambitie heeft om meer technisch opgeleiden op de arbeidsmarkt te krijgen. Dat moet de bekostiging van het onderwijs niet tegenwerken. Dit standpunt heeft ze afgelopen week in de Tweede Kamer bevestigd.

Samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid wordt nu gewerkt aan het Techniekpact. Ook FME is daar bij betrokken. Volgens de werkgevers ligt de sleutel bij samenwerking van bedrijfsleven met onderwijs. Daarnaast moeten opleidingen de kans en het geld moeten krijgen om aan te sluiten bij de praktijk van de arbeidsmarkt. Een hogere bekostigingsvergoeding voor dure techniekopleidingen maakt daar deel van uit.

En die techniekopleidingen zijn hard nodig. In 2016 dreigt een tekort van 155.000 technici op alle niveaus. Daardoor dreigt de technologische industrie te verdwijnen uit ons land. Dan is het ook gedaan met veel indirecte banen, onze kenniseconomie en de welvaart. Daarnaast is deze industrie hard nodig om innovatieve oplossingen te blijven vinden voor vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, zorg, mobiliteit en veiligheid. (foto: Hogeschool Windesheim)

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven