Ga naar hoofdinhoud

Maritiem Milieu Seminar ‘Emissiereductie’

Op 27 september 2007 organiseert het nieuwe Platform Scheepsemissies het eerste seminar ‘Emissiereductie’. Dit is het eerste seminar van een serie van drie die alle drie het thema maritieme milieu hebben. In dit eerste seminar worden de mogelijkheden om de emissies van scheepsdieselmotoren te verminderen gepresenteerd en bediscussieerd.

De scheepvaart wordt traditioneel gezien als een milieuvriendelijke vorm van vervoer omdat minder energie per ton/km verbruikt wordt dan met andere vormen van vervoer. Dat betekent dat de CO2– uitstoot, relevant voor de klimaatverandering, per ton/km relatief laag is. De emissies van fijn stof (roet), zwaveloxide en stikstofoxide zijn echter juist relatief hoog.

Normen
Door maatregelen tegen de emissies van bronnen aan land, neemt de relatieve betekenis van deze emissies van de scheepvaart toe. Zo worden in grote Nederlandse havens bijvoorbeeld de normen voor fijn stof overschreden. Er is dan ook steeds meer aandacht voor de emissies van de scheepvaart.

Dit heeft onder meer geleid tot stringentere normen, maar tegelijkertijd tot meer innovaties en ontwikkelen om luchtemissies van schepen te reduceren. Tevens wordt er meer en meer gesproken over de aanpak van de bron – de ‘zware olie’ als brandstof. Voor reders, toeleveranciers en beleidsmakers is het belangrijk de mogelijkheden voor emissiereductie te kennen en in zicht te hebben in de diverse technieken en mogelijkheden.

Inzicht
In dit seminar wordt met name ingegaan op nu beschikbare technieken en de ervaringen daarmee in de praktijk. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de emissieproblematiek en mogelijke oplossingen in de nabije toekomst. Aan dit seminar wordt medewerking verkregen door Wärtsilä Power BV, Wagenborg Shipping BV en Stichting De Noordzee.

Tijden en deelnamekosten
De workshop vindt plaats op donderdag 27 september 2007 in het Mercure Hotel Amersfoort Veluwemeer te Putten. Aanvangstijd is 16.00 uur, waarna omstreeks 19.30 uur geëindigd wordt met een netwerkgelegenheid. De workshop start bij een minimum deelname van tien personen met een maximum van vijftig personen.

Deze workshop wordt georganiseerd door het Platform Scheepemissies, een samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam, Vereniging Holland Marine Equipment, Stichting De Noordzee en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Het Platform stelt zich ten doel de kennisuitwisseling en samenwerking in de maritieme sector op het gebied van scheepsemissies te bevorderen.

Deelnamekosten (ex. BTW) voor leden van bovengenoemde organisaties zijn € 75,– p.p., niet-leden betalen € 100,– p.p. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 21 september 2007 via de HME website. Na aanmelding ontvangt u een deelnamebevestiging gevolgd door een factuur.

  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Smits van Holland Marine Projects (T: (010) 44 44 333 of E: js@hme.nl

    .

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven