Ga naar hoofdinhoud

Machine-investeringen in 2012 omlaag

De investeringen van de Neder-landse industrie in nieuwe machines en installaties lopen terug. In 2011 stijgen de inves-teringen nog met 20% tot bijna € 4,9 miljard, maar als gevolg van minder orders en onzeker-heid over de economische toe-komst verwacht ING Economisch Bureau in 2012 een daling aan investeringen in nieuwe machi-nes van 10%, tot € 4,4 miljard.

In de tweede helft van 2011 ligt de industriële productie in Nederland lager dan in de eerste helft. Omdat door de aanhoudende economische onzekerheid ook de productie in 2012 naar verwachting zal krimpen (-1%), lopen investeringsorders terug.

Omdat machines vaker op order worden geproduceerd (wegens een lager voor-raadrisico of in verband met klantspecifieke productie) is er een gemiddelde levertijd van drie tot zes maanden. In de tweede helft van 2011 worden hierdoor nog relatief veel nieuwe machines in gebruik genomen, waardoor de groei over heel 2011 naar schatting rond de 20% ligt. In 2012 zal de ingebruikname van nieuwe machines echter afnemen met naar schatting 10% tot 4,4 miljard euro.


Investeringen in machines en installaties naar branche in de periode 2010-2012. De investeringen worden geteld op het moment van ingebruikname van de machine. Bron: CBS, * raming ING Economisch Bureau.

Maakindustrie grootste investeerder
De maakindustrie heeft in 2011 voor een verwachte 1,5 miljard euro aan nieuwe machines in gebruik genomen. Daarmee is de sector daarmee de grootste inves-teerder in machines en installaties binnen de industrie. De machinebouw en metaalverwerking zijn hierbinnen de grootste investeerders.

De machinebouw is over een langere periode bezien Nederlands snelst groeiende industrietak. In de investeringscijfers komt dit terug. In 2010, toen de machine-investeringen vanuit de industrie als geheel met 20% daalde, stegen de inves-teringen vanuit de machinebouw, zij het gering (+1%).

Ook de chemie en voedingsmiddelenindustrie zijn twee belangrijke segmenten van de Nederlandse industrie. De voedingsmiddelenindustrie investeert in 2012 naar verwachting voor 1 miljard euro in nieuwe machines, een lichte daling ten opzichte van 2011. Voor de chemie wordt rekening gehouden met een grotere terugval na de aanzienlijke groei in 2011.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven