Ga naar hoofdinhoud

Lokale toepassing voor restwarmte industrie

Maatregelen om energie te besparen of duurzame elektriciteit op te wekken, worden overwegend genomen voor huizen of kantoorgebouwen. Toch kan vooral de regio een grote rol spelen bij het zo optimaal mogelijk benutten van energie. Bijvoorbeeld door restwarmte uit lokale industrie te gebruiken voor het verwarmen van nieuwbouwwoningen. Op 22 september praten provincies, gemeentes, bedrijven en universiteiten over de wisselwerking tussen ruimtelijke planning en de overstap naar gebruik van duurzame energie in de regio tijdens het Nationaal Congres Energie & Ruimte aan de TU Delft.

Tijdens het congres worden de resultaten gepresenteerd van het SREX onderzoek naar ruimtelijke planning en exergie, uitgevoerd door de TU Delft, de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit, de Hogeschool Zuyd Heerlen en TNO-Deltares en gefinancierd door Agentschap NL. Het congres vindt plaats aan de faculteit Bouwkunde, BK City, TU Delft.

Regio als spil bij duurzaam energiegebruik
Zo’n 30 tot 40% van de wereldwijde energievraag gaat op aan energie in de gebouwde omgeving. Maatregelen om energie te besparen of om duurzame elektriciteit op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen, worden nu overwegend genomen voor individuele gebouwen. Optimaal gebruik van energie wordt op de schaal van regio’s nog niet structureel meegenomen in de plannen. En dat terwijl juist de regio goede mogelijkheden biedt om energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
 
Zo maakt de aanleg van een regionaal warmtenet het mogelijk om restwarmte uit bijvoorbeeld de industrie te hergebruiken voor het verwarmen van het plaatselijke zwembad of een nieuwbouwwijk. Ook kan de zomerwarmte uit woningen worden opgeslagen in de ondiepe ondergrond onder de regio voor hergebruik in de winter. Organisch afval uit kassen kan worden vergist tot biogas, waarmee de kassen weer kunnen worden verwarmd. Of kan er regionaal elektriciteit worden opgewekt bijvoorbeeld door vuilverbranding of gebruik van lokale biomassa.

Multidisciplinair SREX programma
Een team van energietechnologen, systeemanalisten, aardwetenschappers, planologen, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen van de TU Delft, de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit, de Hogeschool Zuyd in Heerlen en TNO-Deltares onderzochten, financieel ondersteund door Agentschap NL, de mogelijke synergie tussen exergie (optimale benutting van energie door de juiste kwaliteit energie in te zetten voor het juiste middel) en het inrichten van de regio. Met lokale overheden ontwierpen ze onder meer energievisies voor de regio’s Zuidoost-Drenthe en Zuid-Limburg.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven