Ga naar hoofdinhoud

Lapp zet in op duurzaamheid

Afgaande op de propaganda houdt zo ongeveer elke onderneming zich bezig met energie en duurzaamheid. Dat laatste begint met effi-ciënt gebruik van bronnen als grondstoffen en energie. De Lapp Group is drie jaar geleden met een project in deze richting gestart.

Concepten als Lean Manufacturing en Kaizen kunnen aanzienlijk bijdragen aan een zo efficiënt mogelijk omgaan met grondstoffen, mensen en energie. Het invoeren daarvan is echter niet zo simpel – het druppelt maar langzaam door van top naar fabrieksvloer. Lapp is midden 2008 begonnen met het verbeteren en efficiënter maken van de productieprocessen. Kleine stappen worden namelijk sneller geaccepteerd en leveren sneller resultaat op dan radicale veranderingen. Belangrijk is dat verbetering een continu proces is.

Resultaten
In juli 2011 is het project voltooid en mag men spreken van een groene productie. Het bedrijf kon enkele fraaie resultaten bekendmaken. Zo kon men dankzij een goede analyse de omsteltijden in productielijnen met 20 % tot 50 % reduceren. Door de onderdelentoevoer en de montage te scheiden, kon Lapp de voorraadkosten, de opslagruimte en productie-onderbrekingen door tekorten aan onderdelen reduceren.

De productiviteit steeg met 5 % tot 10 %. De onderneming opbrengst werd verhoogd zonder te hoeven investeren in uitbreiding van capaciteit. Bij medewerkers kon een betere motivatie, minder verloop en lager ziekte-verzuim worden geconstateerd.

Voor de klanten betekent het invoeren van de op Kaizen gebaseerde ver-beteringsslag: kortere doorlooptijden, minder voorraden halfproducten en minder kapitaalbeslag. Ze kunnen de eigen voorraden verminderen. Door de kortere doorlooptijd en hoge leverbetrouwbaarheid profiteren ze van een hogere beschikbaarheid.

E-mobility
Lapp kijkt waar het duurzaamheid betreft verder dan de eigen fabrieks-deuren. Het bedrijf draagt actief bij aan de verdere ontwikkeling van elek-trische voertuigen en dan met name voor het laden daarvan. De huidige E-auto is feitelijk een omgebouwde auto met verbrandingsmotor. Voor een echte elektrische auto is een compleet nieuwe opbouw nodig.

Op het gebied van batterijmanagement, aansturing van vermogenselektro-nica, efficiënt energiemanagement en rijmanagement valt voor ontwikke-laars van auto’s en hun toeleveranciers nog veel te doen. De eisen voor kabels en connectoren bijvoorbeeld zijn niet gering. Lapp ontwikkelt en levert kabels en oplossingen voor elektrische auto’s, met name voor laadinfrastructuur, energieopslag en hoogspanningsconnectoren (800 V – 1000 V).

Het volledig artikel vindt u in het juli/augustus-nummer van Aandrijftechniek

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven