Ga naar hoofdinhoud

Lagerindustrie blijft wereldwijd groeien

De wereldwijde vraag naar kogel-, rol- en lineaire lagers zal naar verwachting jaarlijks met 6,4% groei en in 2012 een omzet van 66 miljard dollar bereiken. Deze voorspelling, trends, marktaandelen en bedrijfsprofielen worden gepresenteerd in World Bearings, een nieuwe studie van het in Cleveland gevestigde marktonderzoeksbureau The Freedonia Group, Inc.

De hogere omzetten zullen worden veroorzaakt door verder gaande economische groei, hogere productiecijfers, grotere investeringen in kapitaalgoederen en een stijgende productie van motorvoertuigen. De vervangingsmarkt zal in zekere mate worden beperkt door toename van de gemiddelde levensduur van lagers. De groeiende vraag naar duurdere, beter presterende lagers zullen echter een tegenwicht vormen. De hoge energieprijzen maken het gebruik van efficiënte lagers een aantrekkelijke investering.

Groei naar regio’s
De vraag naar lagers in zich ontwikkelende delen van Azië, Oost-Europa, Afrika/Midden Oosten en Latijns Amerika zal de vraag in de Verenigde Staten, West-Europa en Japan tegen 2012 overtreffen. De marktvoordelen in zich ontwikkelende gebieden zullen worden gevoed door gezonde economische groei, voortdurende inspanningen voor verdere industrialisatie en toenemende inkomensniveaus van inwoners. bolstering een hogere productie en vaste investeringskosten.

China, dat recentelijk de Verenigde Staten afloste als grootste nationale markt vor lagers, zal tegen 2012 goed zijn voor 48% van alle extra vraag. India en Rusland zullen ook voor sterke groeicijfers zorgen, terwijl de toename in de vraag naar lagers in Brazilië het wereldwijde gemiddelde zal benaderen. Er worden ook gezonde stijgingen van de verkoop verwacht in een aantal markten met lagere volumes, zoals Thailand en Indonesië.

De vraag naar lagers zal ook in de Verenigde Staten, West-Europa en Japan toenemen. Pluspunten zullen hier de in het algemeen gunstige economische klimaten en hogere inkomen per hoofd van de bevolking zijn. Dit resulteert in toenemende producite-activiteit en uitgaven van consumenten in duurzame goederen. Hoewel het volwassen markten zijn zullen deze regio’s – net als Australië en Canada – de belangrijkste gebruikers van lagerproducten blijven door de hoogstaande industriële en technologische aard van hun economieën. Het grote aantal in gebruik zijnde apparaten met daarin lagers zal bijdragen aan een goede vervangingsvraag naar lagers.

Groei naar sector
Lagers die worden gebruikt in niet-automotive en non-industriële machines zullen voor de meest robuuste omzetgroei tot 2012 zorgen, gegeven de goede vooruitzichten voor een aantal producten in deze categorie. Ook de vraag naar lagers voor productiemachines zal naar verwachting gezond blijven, gestimuleerd door een toename van de wereldwijde productie en investeringen in kapitaalgoederen.

Of de cijfers in het rapport gezien de afnemende economie nog kloppen, durft de redactie niet te voorspellen. Wel dat de afname van het onderzoeksrapport World Bearings in Nederland niet erg groot zal zijn, want u moet er toch even 5700 dollar ofwel zo’n 3900 euri’s voor neertellen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven