Ga naar hoofdinhoud

Kostprijsvergelijking duurzame energie

De kosten voor het zich wereldwijd uitbreidend aandeel hernieuwbare energie worden veelvuldig besproken. Vaak worden daarbij echter niet alle beschikbare data en factoren in de berekeningen meegenomen. De geactualiseerde studie Stromgestehungskosten von erneuerbaren Energien van het Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) wil het inzicht in de werkelijke kosten verbeteren.

In tegenstelling tot de stijgende energieprijzen voor fossiele en nucleaire energiebronnen dalen de werkelijke kosten van alle hernieuwbare energieën al tientallen jaren achtereen, aldus het instituut. De recente studie analyseert de werkelijke kosten die bij de omvorming van bepaalde energievormen uit fotovoltaïsche energie, thermische zonne-energie of windenergie in elektrische energie ontstaan.

Als aanvulling op de vorige versie (van december 2010) zijn de actuele trends in de kostenontwikkeling van de afgelopen twee jaar meegenomen. De gebruikelijke financieringskosten en risicopremies zijn verder gedetailleerd en bovendien zowel technologisch specifiek als locatieafhankelijk uitgewerkt. Dat maakte een realistische vergelijking mogelijk van zowel de plaats van de energiecentrale als de technologie risico’s en kostenontwikkelingen. De hoogte van de financieringskosten heeft een belangrijke invloed op de werkelijke kosten en de concurrentiemogelijkheden van een technologie, concludeert het instituut.


Op een leercurve gebaseerde prognosecurven voor de kostprijs van hernieuwbare energie in Duitsland tot 2030 (bron: Fraunhofer ISE)

Kostprijs
Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is, dat de werkelijke kosten bij fotovoltaïsche energie niet alleen in regio’s met een zeer hoge zonintensiteit, maar ook in Duitsland beneden de consumentenprijs liggen. In Duitse plaatsen bedragen de huidige opweekkingskosten bij kleine installaties tussen de € 0,14/kWh en € 0,20/kWh. Voor vrijstaande fotovoltaïsche installaties in Zuid Duitsland ligt die kostprijs tussen € 0,13/kWh en € 0,14/kWh. In het zonnige Spanje dalen de kosten tot € 0,11/kWh, een kleinere daling dan men zou verwachten. De hoge kapitaallasten in veel zuidelijke landen verhogen de koste prijs aanzienlijk, zodat het voordeel van meer zonnestraling niet zo sterk naar voren toe komt als zou kunnen.

Iets vergelijkbaars zien we bij het gebruik van windenergie. De concurrentiepositie van windenergie-installaties ten opzichte van conventionele centrales is op plaatsen met voldoende wind gerealiseerd. De kostprijs voor stroom uit windenergie-installaties op het land liggen tussen € 0,06/kWh en € 0,08/kWh en leggen daarmee op het niveau van conventionele centrales op steenkool, bruinkool en kernenergie.

Offshore windenergie-installaties daarentegen kennen ondanks het grote aantal vollast periodes (3200 u/jaar) een beduidend hogere kostprijs dan installaties aan land, namelijk € 0,12/kWh tot € 0,16/kWh. De oorzaken zitten in de duurdere installatie, de hogere bedrijfskosten en financieringskosten voor offshore. De energie afkomstig van off-shore windenergie-installaties duurder dan die van fotovoltaïsche installaties.
In de studie werden ook thermische zonne-energiecentrales onderzocht. Deze leveren op plaatsen met een jaarlijkse directe instraling van 2000 kWh/m² een kostenplaatje op van € 0,18/kWh tot € 0,24/kWh. Fotovoltaïsche installaties op dezelfde plaats leveren momenteel dus een kostenvoordeel op dankzij de sterke daling van de kosten in de afgelopen jaren.

Het voordeel van mogelijkheden voor opslag van energie en de regelbare stroomproductie van thermische zonne-energie centrales is daarbij echter nog niet in aanmerking genomen. De voordelen van het grotere aantal vollasturen van de windenergie-installaties, met name offshore, zitten evenmin in de kostprijs voor stroom, maar spelen voor ontwikkeling van energiesystemen op de lange termijn een belangrijke rol.

Conclusie
De kostprijs voor hernieuwbare technologieën hangt in belangrijke mate af van parameters als de specifieke investering in de bouw en installatie van de installaties. Daar bovenop komen de natuurlijke condities zoals de regionale verschillen in instraling en de hoeveelheid wind ter plaatste, de operationele kosten tijdens de gebruikdsduur, de levensduur van installatie en de financieringsvoorwaarden.

Feit is dat de kostprijs voor alle hernieuwbare energie vormen als geheel continu verder dalen. De ontwikkeling wordt voortgestuwd door technologische innovaties zoals het gebruik van goedkopere en betere materialen. Daarbij komen nog het afnemend materiaalgebruik, efficiëntere productieprocessen en de toename van het rendement. Alleen de stijging van de grondstofprijzen en keuzes voor minder goede locaties zouden tot stijging van de kosten kunnen leiden.

In combinatie met een toenemende massaproductie door de wereldwijd sterke groei van de markt zouden de specifieke investeringen en daarmee ook de kostprijs voor energie van de in deze studies geanalyseerde technologieën nog behoorlijk kunnen verminderen. Met het dalen van kostprijs zal het volume van deze markten duidelijk verder groeien en kunnen bijdragen aan een duurzame dynamische ontwikkeling van hernieuwbare energieën.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven